Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca
AMPA

Membres de l’AFA

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del Conservatori Isaac Albéniz de Girona està formada pel conjunt de famílies que:


a) Tenen algun/A membre que cursa estudis en el Conservatori
b) Han formalitzat la inscripció segons document que veureu en el banner d'aquesta mateixa pàgina i l'han presentat a la Secretaria Conservatori
c) Estan al dia del pagament de la quota anual de l'AFA que és de 15 euros i l'entitat gira per banc durant el primer trimestre de cada any i per curs acadèmic.

Membres de l’AFA

L'AFA es reuneix en assemblea ordinària com a mínim una vegada a l'any per aprovar, entre d'altres, el pressupost de cada curs, la liquidació pressupostària del curs anterior, i la memòria d'activitats. aquesta assemblea acostuma a celebrar-se a principis de cada curs acadèmic i la data i convocatòria s'informa en aquesta web.

Missió i objectius

La missió de l'AFA es donar assistència i suport a les famílies associades, així com a l'alumnat i al personal del centre, per tal de dignificar i promoure l'ensenyament de la música en tots els seus àmbits.

ELS OBJECTIUS DE L'AFA SÓN: Conèixer els interessos de les famílies d'alumnat del conservatori i mantenir-les informades; representar les famílies i fer la interlocució amb les institucions responsables, el personal acadèmic i de serveis del centre; promoure la participació de les famílies en les activitats organitzades pel Conservatori; fomentar l'aprenentatge i l'interès per la cultura musical; col·laborar en la sensibilització envers la formació musical i la difusió de l'activitat musical.

Funcions

Entre d'altres activitats, l'AFA gestiona, d'acord amb la direcció acadèmica del conservatori: la compra d'instruments específics per a ús de l'alumnat; la disposició del material didàctic de l'alumnat; la provisió dels elements logístics per assegurar el desenvolupament d'activitats acadèmiques fora del centre.

Representació

L'AFA està representada per la junta. Actualment formen part de la junta de l'AFA les persones següents:

 • LLANI TENA / Presidenta
 • MARIA LLUïSA GARCIA-ROMEU / Tresorera
 • MARTA PINTÓ MORENO / Vocal
 • GABRIELA DONATO / Secretària

La junta es reuneix trimestralment, en sessions ordinàries.

L'AFA no disposa d'estructura de personal, i les persones que són membres de la junta són mares que realitzen la tasca altruïstament.

Comunicació

Podeu comunicar-vos amb la junta de l'AFA a través de missatge de correu electrònic a l'adreça següent:

afa@cmg.cat

també, al Conservatori, disposeu d'una bústia de comunicacions per deixar el vostre missatge adreçat a l'AFA. La bústia es troba al costat de consergeria del Conservatori.

Així mateix la secretaria del conservatori pot fer arribar els vostres missatges a les persones que formen part de la junta, si ho desitgeu fer d'aquesta forma.

Formar part del a junta de l'AFA

En el cas que vulgueu formar part de la junta de l'AFA o col·laborar en les activitats i gestió de l'AFA del Conservatori, no dubteu en fer- ho saber per correu electrònic o a través de la bústia de l'AFA.

Tota col·laboració és benvinguda

Inventari d’instruments que l’AFA cedeix al conservatori

L'AFA, en coordinació amb la direcció acadèmica del Conservatori, adquireix amb càrrec al propi pressupost instruments perquè puguin ser posats a disposició, des del Conservatori, a l'alumnat. Es tracta de fomentar l'aprenentatge d'instruments en la formació dels quals no hi ha suficient demanda o bé també de facilitar l'accés a instruments per a les classes al conservatori, entre d'altres.

En l'actualitat, la llista d'instruments posats a disposició són:

Instrument

 • 2 Violins (+arc i estoig)
 • 2 Violes (+arc i estoig)
 • 2 Contrabaixos
 • 1 Corneta Bb (+estoig i embocadura)
 • 1 Trompa (+ funda)
 • 1 Trombó (+ bossa)
 • 3 Trombons
 • 1 Fagonello (+ estoig)
 • 10 Flautes de bec
 • 10 Flautes travesseres

Material divers pel Tastasons

 • 10 Flautes d'èmbol