Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Què ofereix?

A banda dels estudis musicals de Grau Professional, Nivell mitjà i de Nivell elemental, el Conservatori de Girona també ofereix a les persones majors de 12 anys la possibilitat d’estudiar música de forma lliure, sense seguir el projecte curricular de centre, mitjançant l’Aula Oberta.

A més d’aprendre a tocar els diferents instruments que s’ofereixen mitjançant classes individuals, també es poden cursar assignatures col·lectives, teòriques, instrumentals i corals.

La matrícula a l'Aula Oberta es farà durant la primera quinzena del mes de setembre.

Els inscrits fora de termini s’inclouran en llista d’espera.

Si la demanda supera l’oferta de places es farà sorteig i, d’altra banda, si es considera convenient es faran proves de selecció. En el cas de les classes col·lectives, els alumnes seran admesos segons ordre d’inscripció.

En el cas de les classes individuals, com els cursos de formació instrumental i de cant, la matrícula no garanteix la plaça durant el curs següent ni tampoc la continuïtat amb e/la mateix/a professor/a.

Els instruments que es poden estudiar al centre són: Arpa, Cant, Clarinet, Clavicèmbal, Contrabaix, Fagot, Fiscorn, Flauta de bec, Flauta travessera, Flabiol i tamborí, Guitarra, Harmònium, Instruments de corda polsada del Renaixement i del barroc, Oboè, Orgue, Percussió, Piano, Saxòfon, Tenora, Tible, Trompa, Trompeta, Trombó, Tuba, Viola de gamba, Violí, Viola, Violoncel.

Les assignatures col·lectives que s’ofereixen dins l’Aula Oberta són: Música i Noves Tecnologies (Audiovisuals), Curs de Composició I i II, Curs específic per millorar el rendiment a la Prova d’Ingrés al Grau Superior, Harmonia moderna, Improvisació col·lectiva I i II, Música endins, Educació corporal, Formacions orquestrals i de coral, Escola de Cobla, Cursos de formació instrumental i de cant i Aula de Música Antiga.

Informació sobre preus públics d'ensenyament d'Aula Oberta

Enllaç al PGA (Programació General Anual 2023-2024)

Inscripcions de l'Aula Oberta del dia 10 al 30 de juny: cliqueu aquí

Cursos

Curs que pretén, per una banda iniciar els alumnes en les tècniques bàsiques de la composició clàssica i contemporània, així com en la descripció i escriptura per als diversos instruments de l’orquestra. El curs comprèn classes teòriques de tècniques de composició i d’instrumentació, anàlisis d’obres mestres i composició amb la posterior correcció de treballs personals de cada alumne. A fi d’obtenir una formació el més pràctica possible, es faran diverses sessions d’interpretació pràctica d’aquests treballs tant a càrrec d’alumnes de música de cambra com a càrrec de músics professionals.

S’estableixen dos nivells:

Nivell I

Adreçat a alumnes debutants, amb una certa experiència  en harmonia, contrapunt, formes, etc... que vulguin aprofundir en aquest àmbit i desenvolupar la seva pròpia creativitat.

El curs és apte tant per a alumnes reglats com per als que no ho són. En  el  cas  dels  alumnes  reglats,  el  curs  es  considerarà  com  a assignatura  optativa  a  tots  els  efectes  acadèmics  (“composició elemental”).

No es necessiten altres coneixements que els propis dels dos últims cursos de grau mitjà o equivalents. En finalitzar el curs s’estendrà un diploma acreditatiu.

Horari

Dimecres de 16h. a 18h.

Nivell II

Adreçat a alumnes que ja hagin fet el primer nivell o a d’altres amb experiència en el camp de la composició-instrumentació. Es pressuposa un coneixement ampli dels instruments de l’orquestra clàssica i de les tècniques de composició pròpies de la música clàssica-romàntica i de la primera meitat del s. XX.

En cas de dubte sobre si es té el nivell mínim per matricular-se o sobre quin és el grup adequat per fer-ho, cal posar-se en contacte amb el professor.

Horari

Dijous de 16h. a 18h.

Professor:

Miquel Sunyer i Bover
Miquel Sunyer i Bover
Composició Elemental | Composició i instrumentació | Contrapunt | Harmonia | Preparació al Grau Superior

Dirigida a alumnes preferentment d’instruments de tecla.

Pretén donar a conèixer els instruments de tecla anteriors al piano, sobretot el clavicèmbal; aprofundir en el coneixement del repertori barroc; adquirir nocions bàsiques de tècnica i interpretació en el clavicèmbal iadquirir uns criteris bàsics per a la interpretació del repertori barroc al piano. 

Horari:

A determinar

Professores:

Ma. Àngels Pardas i Feliu

Ma. Àngels Pardas i Feliu

Piano
Mireia Ruiz Puig

Mireia Ruiz Puig

Clavicèmbal

Es treballa la tècnica del contrapunt a dues i tres veus. Al mateix temps inclou la composició de petites peces tan vocals com instrumentals (cànons, invenció, fuga). 

Dirigida a tots els als alumnes als quals interessi especialment l’escriptura musical ja sigui perquè volen escriure música o perquè desitgen complementar els seus coneixements d’harmonia amb altres d’una tècnica d’escriptura sobre la qual no en saben gairebé res.

Horari:

Dijous de 20 a 21 h

Professor:

Miquel Sunyer i Bover

Miquel Sunyer i Bover

Composició Elemental | Composició i instrumentació | Contrapunt | Harmonia | Preparació al Grau Superior

Vols tenir consciència del teu cos tant per fora com per dins? Tens ganes d'experimentar, visualitzar, recordar, sentir... amb la música? Vols que la música t'ajudi a conèixer una mica millor? Vols caminar cap a la serenitat, confiança i vitalitat que necessites a l'hora de posar-te damunt l'escenari? Vols alleujar i prevenir dolors musculars? Tens ganes de potenciar la teva creativitat? 

En aquesta assignatura hi trobaràs un espai per deixar "Que la música et porti allà on necessitis anar..."

Vols que la música t'ajudi a conèixer-te una mica millor? Vols agafar confiança dalt de l'escenari? Tens ganes de potenciar la teva creativitat? Si has contestat que sí a alguna d'aquestes preguntes ja tens l'excusa per tastar la Musicoteràpia a "Música endins", un espai per deixar que la música et porti allà on necessitis anar…

Horari:

Compactat fins del maig els divendres de 16 a 17.15 h

Professora:

Sara Pares i Masdevall
Sara Pares i Masdevall
Música endins | Educació Corporal | Flauta de Bec | Fagot

L'assignatura d'harmonia moderna (I) és una proposta que encaixa amb la línia pedagògica dels conservatoris de Catalunya i de la resta d'Europa, incorporant el llenguatge moderns dins els ensenyaments musicals. Es pot cursar com a assignatura optativa d'Aula Oberta o bé com a assignatura troncal en el Grau Professional 5. S'adreça a alumnes de Grau Professional de 5è i a alumnes d'Aula Oberta de nivell similar. S'hi podrà accedir aprovant l'harmonia de grau professional de 4t o bé realitzant una prova de nivell.  

El curs d'harmonia moderna (II) es correspon amb els estudis d'harmonia reglats de 6è curs i s'hi podrà accedir aprovant l'harmonia de grau professional 5è o realitzant una prova de nivell. Les classes són grupals de 2h setmanals i la durada d'un curs lectiu. S'adreça a alumnes de Grau Professional de 6è, Grau Mig de 6è i a alumnes d'Aula Oberta de nivell similar.

Horaris:

Nivell I, dijous de 17.30 a 18.30 h

Nivell II, dimecres de 17 a 19 h

Professor:

Luis González Pérez
Luis González Pérez
Coordinador Aula de música moderna | Piano modern | Harmonia moderna i Improvisació col·lectiva

L’assignatura d’Improvisació col·lectiva és una proposta iniciada el curs 2020/2021 que encaixa amb la línia pedagògica dels conservatoris de Catalunya i la resta d'Europa, incorporant la improvisació, el llenguatge  modern i les classes col·lectives dins els ensenyaments reglats.

Des d’una vessant pràctica i amb la improvisació i la creativitat com a eix vertebral s’articula aquesta proposta per apropar els alumnes al llenguatge modern i a posar en pràctica aspectes de llenguatge musical amb l’instrument com: escales, acords, transport, tonalitats, motius melòdics, dictat, etc..

S'adreça a alumnes de grau professional, nivell mitjà (1-4) i a alumnes d'Aula Oberta de nivell similar. Es prioritzarà que el grup sigui heterogeni i que inclogui com a mínim una base musical que afavoreixi la pràctica grupal com: piano i/o guitarra, bateria, contrabaix o baix elèctric.

Horari:

Nivell I, dijous de 18.30 a 19.30 h

Nivell II, a determinar

Professor:

Luis González Pérez
Luis González Pérez
Coordinador Aula de música moderna | Piano modern | Harmonia moderna i Improvisació col·lectiva

L'assignatura de piano modern 30' vol fomentar i donar a conèixer la música moderna als pianistes del Conservatori de Girona. S'adreça a alumnes de grau professional (1-6) que cursin piano al Conservatori de Girona i a alumnes d'Aula Oberta de nivell similar.

Horari: A determinar

Luis González Pérez

Luis González Pérez

Coordinador Aula de música moderna | Piano modern | Harmonia moderna i Improvisació col·lectiva
Joan Sadurní i Brugué

Joan Sadurní i Brugué

Piano | Piano modern

Adreçat a alumnes que tinguin interès per descobrir, investigar i aprofundir el paper de les dones en la història de la música clàssica fins als nostres dies.

Es pretén la reflexió, el debat, el contrast d’opinions i l’intercanvi de visions.

Es vol aconseguir remoure consciències i col·locar la DONA al lloc que li pertoca dins el sector musical, ni més ni menys que al costat de l’home.

Horari:

Dimarts de 17 a 18 h

Professora:

Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Piano | Llenguatge Musical

Optativa a on s'aprenen de manera pràctica les tècniques del món audiovisual (imatge i so).

Els alumnes descobriran diferents tècniques del món audiovisual,  des de la fotografia, l'edició de vídeo i el so, fins a arribar a l'Stop motion, el Time lapse, etc. Es treballa amb programes d’edició de vídeo com el Premier pro i l'assignatura serà compactada en diversos dissabtes que s'acordaran entre professor i alumnes a l'inici del curs. (Assignatura compactada en aproximadament 7 dissabtes durant el curs).

Horari:

Compactada en 6 dissabtes a determinar

Professor:

Roger Tàpias i Farré
Roger Tàpias i Farré
Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

El món de la informàtica i el de la música estan molt relacionats. Tenir els

coneixements bàsics per saber fer anar un programa d’edició de partitures és vital per a moltes qüestions relacionades amb la música. Poder presentar material per assajar, per interpretar, per preparar classes, per saber-ho incorporar en qualsevol treball… Per això farem servir un dels mundialment més coneguts: “finale”.

Horari:

Compactada quinzenalment, divendres de 18 a 20 h

Professor:

Francesc Cassú i Jordi

Francesc Cassú i Jordi

Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

(“Curs específic d’estratègies per millorar el rendiment a la prova d’ingrés al Grau Superior”) 

Pretén assegurar una competència bàsica en tots els continguts que es demanen a la prova d’ingrés al grau superior. Treballa entrenaments específics (oïda), conceptes teòrics (anàlisi, harmonia i història) i l’adaptabilitat de l’alumne a la gran diversitat de models de les proves.

Horari

Divendres de 16 a 18 h

Professor:

Miquel Sunyer i Bover
Miquel Sunyer i Bover
Composició Elemental | Composició i instrumentació | Contrapunt | Harmonia | Preparació al Grau Superior

Pretén, de forma pràctica i divertida, que els alumnes desenvolupin més el seu sentit del ritme, per ajudar així a millorar les seves interpretacions. Apropament a les disciplines de la percussió en totes les seves formes (corporal i instrumental)

Horari:

A determinar

Professor:

Sebastià Bel i Domènech
Sebastià Bel i Domènech
Cap Departament de Vent i Percussió | Percussió

Aquesta assignatura proposa un viatge per les obres més significatives de la història del piano i aquells/es que les han composat. Els alumnes coneixeran com ha evolucionat el instrument i quins eren els seus antecedents i coetanis durant molt de temps. Escoltaran a diferents intèrprets, tant actuals com alguns dels grans referents històrics. Tot això a través d’explicacions, imatges, audició.. de conèixer diferents partitures o tractats, textos interessants i assistir a concerts.

Horaris:

Compactada quinzenalment, divendres de 16 a 18 h

Professora:

Laura Pallàs i Mariani

Laura Pallàs i Mariani

Cap Departament de llenguatge musical, harmonia i assignatures teòriques. Grau professional. | Piano | Història de la Música | Llenguatge Musical

Formacions, corals i orquestrals

Activitat oberta a tothom major de 25 anys! No es requereixen coneixements musicals previs, només ganes de cantar. Es treballarà l’educació de la veu en grups reduïts. Presenten tres concerts l'any. Repertorista: Joan Sadurní. Les persones interessades en formar-ne part cal que enviïn un correu electrònic a jgiordano@cmg.cat

Horari

Dijous de 19.30 a 21 h

Direcció:

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

El COR JOVE del Conservatori de música de Girona incorpora noves veus de tots els registres per preparar projectes de teatre musical, musica antiga i músiques del món.

Les edats dels cantaires han d'estar incloses entre els 14  i els 25 anys

Dia d'assaig

Dilluns de 18 a 20 h

Les persones interessades en formar-ne part cal que enviïn un correu electrònic a:

jgiordano@cmg.cat

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Adreçat a majors de 12 anys interessats en tocar instruments de música tradicional, com el flabiol i tamborí, el tible, la tenora i el fiscorn.

El Conservatori de Música de Girona va engegar durant el curs 2007-2008 L’Escola de Cobla per dotar a tothom qui ho vulgui de tots els mecanismes necessaris per:

a) facilitar l’aprenentatge d’un instrument pertanyent a la cobla de manera absolutament professional

b) poder accedir a treballar amb una cobla en treball col·lectiu

c) la tècnica (teòrica i pràctica) per compondre i instrumentar per a cobla

d) així com l'assignatura de composició i instrumentació per a cobla, única pràcticament en tot el país (específica de cobla).

Horari

Dimarts de 18 a 20h

Professor:

Francesc Cassú i Jordi
Francesc Cassú i Jordi
Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari

Divendres al matí horari pendent de confirmar

Professorat
Francesc Cassú i Jordi
Francesc Cassú i Jordi
Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Classes individuals d’instruments de cobla de 30 minuts o 1 hora setmanal.

Horari

A convenir amb el professor

Professorat
Conrad Rafart i Arza
Conrad Rafart i Arza
Tenora
Oriol Oller i Torró
Oriol Oller i Torró
Tible
Marcel Sabaté i Reixach
Marcel Sabaté i Reixach
Flabiol i tamborí
Jordi Estartús i Pujol
Jordi Estartús i Pujol
Fiscorn

Les persones majors de 12 anys que toquen algun instrument de vent tenen la possibilitat de formar part de les bandes del Conservatori. Presenten diversos concerts al llarg de l'any.

Horari d'assaig: Banda juvenil:

Dimecres de 19h a 20h

Banda de Grau Professional. Dimecres de 19h a 21h

Direcció

David Canet i Castelló
David Canet i Castelló
Trompa
Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

Destinat per aquells alumnes que vulguin aprofundir en el treball de repertori variat de standards i cançons, des del swing al rock o la fusió.

Es treballarà el fet de tocar en grup, la improvisació, les estructures formals dels temes i s’aprofundirà en els aspectes més rellevants de cada estil.

Combo Jazz avançat

L’assignatura va adreçada als alumnes de Grau Mig (4,5,6 ) i a alumnes d’aula oberta de nivell similar. Es farà una prova de nivell per a l'alumnat extern.

Es tracta d'una assignatura específica per a aquells alumnes amb cert nivell que vulguin aprofundir en el treball de repertori relacionat amb el Jazz i tot el que té a veure amb el món de la música moderna afro-americana. Referents com Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane, Wayne Shorter ... i músics més actuals influenciats per ells conformaran el repertori que ens servirà per entendre i gaudir mes d'aquest estil. Es treballaran també diferents grooves sobre estàndards de jazz i s'incidirà en la importància rítmica d'aquest estil i com millorar-la. Combo és l'equivalent de l'assignatura de música de cambra amb música moderna i, per tant, es treballa la interacció, l'escolta i el fet de fer música en grup, així com també la improvisació, les estructures formals dels temes i els aspectes mes rellevants de cada estil. És una assignatura totalment pràctica i, per tant, necessita de certa experiència instrumental anterior.

Contactar amb:
Manel Fortià i Brugué
Manel Fortià i Brugué
Baix elèctric i contrabaix modern

Nivell bàsic.

Assignatura pràctica per donar eines als cantants de corals a nivell de lectura.

Horari:

Dimecres de 19 a 20 h

Professor:

Francesc Cassú i Jordi

Francesc Cassú i Jordi

Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

L’objectiu de la Banda infantil és desenvolupar l’escolta activa dels participants i transmetre el gaudir de fer música en grup. Com a finalitat pedagògica, es tracta de promoure el binomi ensenyança-aprenentatge entre membres d’un mateix instrument,  a més de fomentar el respecte als  companys a través de l’escolta i el silenci a l’aula. La finalitat artística és viure l’experiència de tocar en un conjunt i dur a terme activitats com poden ser: un concert, acompanyar un cor o fer una col·laboració amb les bandes de grau professional.

Horari:

Horari: Dimarts de 18 a 19 h

Professorat:

Laura Serra i Garcia

Laura Serra i Garcia

Cap de departament d'agrupacions instrumentals i corals | Agrupacions Instrumentals i Corals | Fagot
Pau Roca i Carreras

Pau Roca i Carreras

Oboè

Adreçat a alumnes de violí, viola, celo i contrabaix entre 9 i 12 anys (que toquin l’instrument per 3r. any com a mínim)

Horari

Dimecres de 17.45 a18.45 h

Direcció:

Eszter Schütz
Eszter Schütz
Cap de Departament de Música Antiga | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Sergi Claret i Alegre
Sergi Claret i Alegre
Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí

Les persones majors de 12 anys que toquen algun instrument de corda tenen la possibilitat de formar part de l'orquestra de corda Juvenil del Conservatori. Presenten diversos concerts al llarg de l'any.

Professor:

Jesús Lira i Diemeke

Jesús Lira i Diemeke

Violí

Adreçat a l’alumnat de corda fregada, vent fusta, vent metall i percussió a partir de 14 anys. En aquesta orquestra es treballen diferents programes que es tocaran posteriorment en concert al llarg del curs. S’intenta que les peces que es toquen siguin de diferents estils per poder donar una visió més ample i variada del repertori. Paral·lelament s’intenta apropar i familiaritzar a l'alumnat a una manera de treballar més madura, així com d’anar adquirint consciència del que passa musicalment i també al fet de fer música de manera conjunta.

Es realitzarà una prova de nivell.

Horaris:

Dimarts de 19 a 20 h

Direcció

Direcció:

Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

Adreçat a l’alumnat mes avançat de vent, per formar un grup de simfonieta (2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, 2 fagots i 2 trompes) Places limitades. Es farà una prova prèvia d’admissió.

Horari

Dimarts de 19h a 21h

Direcció

Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

Format per cantaires de 6 a 10 anys (1r a 4t de primària) procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són treballar la veu per treure resultats de qualitat, aprendre a cantar a veus, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure elements audiovisuals i coreogràfics.

Presenten tres concerts al llarg del curs: Nadal, un Concert familiar dins el cicle de Concerts Familiars del Conservatori i concert final amb d’altres agrupacions.

Horari:

divendres 17:30 a 18:30

Professora

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari:

De divendres de 18.30 a 20 h

Format per cantaires de 10 a 15 anys  procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són  treballar tècnica vocal, cantar repertori a  tres veus blanques de diferents estils, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure musicals i participació en concursos internacionals.

Presenten tres concerts anuals: Nadal, segon trimestre i tercer trimestre. Cada dos anys es fa un viatge a finals de juny o inicis de juliol per participar en un concurs i també cada dos anys es fa una producció de teatre musical amb posada en escena.

Professora

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Format per cantaires de més de 15 anys  procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són  treballar tècnica vocal, cantar repertori a  tres veus blanques de diferents estils, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure musicals i participació en concursos internacionals.

Presenten tres concerts anuals: Nadal, segon trimestre i tercer trimestre. Cada dos anys es fa un viatge a finals de juny o inicis de juliol per participar en un concurs i també cada dos anys es fa una producció de teatre musical amb posada en escena.

La Big Band del Conservatori de Música “Isaac Albéniz” de la Diputació de Girona és una formació  jove, dinàmica i en continua evolució. La formen alumnes del Conservatori interessants en aprofundir en el repertori de Big Band, la improvisació i la música moderna en general.

El seu repertori va des de estàndards dels anys 30 i 40 originals per a la formació fins a arranjaments i peces de diferents compositors com Roy Hargrove, Pat Metheny, Michel Camilo, Chick Corea o Michael Mossman.

S'adreça a alumnes de Grau Professional de 3r a 6è . Per a alumnes que toquin bateria, piano o baix es farà una prova de nivell.

Horari

Dijous de 19.30 a 21 h

Direcció

David Salleras i Quintana
David Salleras i Quintana
Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon

Per majors de 12 anys que vulguin tocar la flauta de bec juntament amb d'altres músics d'aquesta especialitat.

Abel Puig i Font

Abel Puig i Font

Agrupacions Instrumentals i Corals | Flauta de Bec

L'objectiu d’aquesta assignatura és donar eines a l’alumnat per poder aprendre aspectes tècnics, teòrics i pràctics de l’instrument; per expressar-se i gaudir d’ell. La diferència amb una classe individual, és la manera de treballar. El número d’alumnes ideal per realitzar la classe és de 3.. La assignatura és una classe col·lectiva d’instrument i classe de pedagogia de grup. La durada de classe es 1h 30 min.

Horari

A determinar

Contactar amb:

Jorgelina Giordano

Jorgelina Giordano

Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Adreçat a menors de 12 anys interessats en els instruments de viola de gamba, corda polsada i flauta de bec.

L’objectiu de l’assignatura és iniciar els alumnes en el món de l’orquestra i la banda. Començar a trobar les eines per tocar en grup, escoltar i compartir la música amb els companys.

Horari

Dijous de 18 a19h

Contactar amb:

Jorgelina Giordano

Jorgelina Giordano

Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Per majors de 12 anys interessats en tocar la viola da gamba.

Horari

Dissabtes al matí (a determinar)

Contactar amb:

Jorgelina Giordano

Jorgelina Giordano

Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

L’Orquestra de guitarres del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona està formada pels alumnes de grau professional del centre. L’activitat també s’adreça a nois i noies d’altres escoles d’entre 13 i 18 anys. S’assaja setmanalment, en un ambient agradable i distès, treballant però, de manera molt rigorosa i intensa per preparar tots els concerts i les actuacions que la formació té al llarg del curs.

El seu repertori inclou obres originals per a orquestra de guitarres i també transcripcions per a aquesta formació.

Horari

Divendres de 19 a 21h

Direcció:

Roger Tàpias i Farré
Roger Tàpias i Farré
Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

Per a majors de 12 anys que vulguin tocar instruments de percussió.

Horari

A determinar (1cop al mes)

Professor:

Sebastià Bel i Domènech

Sebastià Bel i Domènech

Cap Departament de Vent i Percussió | Percussió

Adreçat a majors de 18 anys. Es requereixen coneixements previs de música.

El Cor de Cambra de la Diputació de Girona va néixer l'any 2003, amb la voluntat de treballar amb un alt nivell d'exigència, tant el repertori a capella com el repertori amb orquestra.
Va ser dirigit inicialment per en Lluís Cavalleria, posteriorment per Montserrat Meneses i fins el mes de desembre de 2019 per Pablo Larraz. Actualment treballa sota la direcció d'Isabel Mantecón.

El seu repertori inclou diferents estils i èpoques, des de la polifonia del Renaixement fins a obres contemporànies. Ha interpretat grans obres del repertori coral com: els Motets i la Passió segon St Joan de J.S. Bach, la Creació de Haydn, Dido i Aeneas de Purcell i els Requiems de Mozart. Brahms. A més, ha comptat amb la col·laboració de directors convidats com Josep Prats, Xavier Puig i Lluís Vilamajor entre d’altres.

Ha participat en diversos festivals arreu del territori com el Festival de Músiques Religioses de Girona, la Setmana de Música Religiosa de Perpinyà, Festival del Grec, Cicle de música religiosa de Granollers, Festival de Música Antiga dels Pirineus i a l’Auditori de Girona, Palau de la Música, Sagrada Família i Basílica de Montserrat.

El Cor de Cambra de la Diputació de Girona és membre de la FCEC (Federació Catalana d'Entitats Corals).

Horari:

Dilluns de 20.30 a 22.30 h.

Contactar amb:

Isabel Mantecon Vallejo

Isabel Mantecon Vallejo

Agrupacions Instrumentals i Corals