Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona (en endavant Conservatori) i a l'Escola de música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, amb CIF P6700015H, domicili al carrer Gaspar Casal núm. 5, de Girona i adreça electrònica conservatori@cmg.cat.

La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Conservatori o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Conservatori, única que té plena validesa legal.

El Conservatori no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d'informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Conservatori. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d'aquests continguts que corresponen o bé al Conservatori o a terceres persones que n'han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s'indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d'aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Conservatori.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d'autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial ? Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

L'escut oficial del Conservatori i els altres dissenys i logotips que l'identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Conservatori, o bé quan es tracti d'identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Conservatori. El Conservatori n'autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Conservatori.

En l'exercici de les seves competències i funcions el Conservatori tracta dades de caràcter personal. A aquest lloc web i a la seu electrònica del Conservatori figuren formularis que permeten al Conservatori obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. Trobareu la informació a l'apartat de la Política de privacitat de la web del Conservatori.

El Conservatori no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se'n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Conservatori. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.