Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Departament de piano

Programació de nivell elemental

 • Ser conscient de la finalitat artística que comporta el fet de tocar un instrument, i veure el piano com a un mitjà d’expressió.
 • Adoptar una actitud corporal natural, còmoda i distesa. 
 • Conèixer les possibilitats sonores de l’instrument i aplicar-les amb criteri segons el nivell i les exigències de cada curs.
 • Adquirir una base tècnica suficient que permeti assolir les dificultats que es presentin a cada curs.
 • Conèixer la mecànica bàsica de l’instrument així com la seva història.
 • Adquirir l’hàbit de llegir i interpretar correctament una partitura.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi formal i estètic de les obres.
 • Adquirir un hàbit d’estudi regular i conscient.
 • Adquirir l’hàbit d’improvisar.
 • Desenvolupar la capacitat de tocar a vista.
 • Desenvolupar la capacitat de tocar de memòria.
 • Adquirir experiència en el camp de la interpretació de conjunt o música de cambra.
 • Interpretar un repertori configurat  per obres de diferents estils.
 • Desenvolupar les capacitats i coneixements necessaris per, si s’escau, accedir al Grau Professional.

Professors

Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Piano | Llenguatge Musical
Anna Cassú i Serra

Anna Cassú i Serra

Equip directiu | Directora acadèmica | Piano
Gennady Dzyubenko

Gennady Dzyubenko

Piano
Anna Ferrer i Barba

Anna Ferrer i Barba

Piano
Maria Figa i Vaello

Maria Figa i Vaello

Cap de departament d'instruments de teclat | Piano
Laura Pallàs i Mariani

Laura Pallàs i Mariani

Cap Departament de llenguatge musical, harmonia i assignatures teòriques. Grau professional. | Piano | Història de la Música | Llenguatge Musical
Lluïsa Pardàs i Feliu

Lluïsa Pardàs i Feliu

Piano
Ma. Àngels Pardas i Feliu

Ma. Àngels Pardas i Feliu

Piano
Tània Parra i Esteve

Tània Parra i Esteve

Piano
Sara Pujolràs i Naspreda

Sara Pujolràs i Naspreda

Piano
Joan Sadurní i Brugué

Joan Sadurní i Brugué

Piano | Piano modern
Eulàlia Solà i Ortega

Eulàlia Solà i Ortega

Piano

Objectius de 1r i 2n curs 

 • Conèixer l’instrument i descobrir-ne les possibilitats sonores.
 • Desenvolupar la capacitat de distingir i produir un so de qualitat.
 • Practicar la correcta lectura dels dos pentagrames
 • Entendre el concepte de respiració com a eina indispensable per a un bon fraseig.
 • Saber orientar-se en el teclat.
 • Treballar la memòria.
 • Conèixer diferents tipus d’articulació.
 • Aconseguir una actitud corporal natural i relaxada.
 • Aconseguir una posició de la mà equilibrada.
 • Treballar la independència dels dits.
 • Ser conscient del pes del braç i aplicar-lo adequadament.

 Objectius de 3r i 4t curs 

 • Adquirir una adequada posició de mans, braços i cos, respectant la naturalitat del moviment.
 • Aconseguir independència dels dits, agilitat, solidesa i una correcta articulació.
 • Saber desplaçar-se pel teclat amb comoditat.
 • Ser conscient del pes del braç i aplicar-lo adequadament.
 • Interpretar correctament les indicacions d’articulació legato i staccato.
 • Tocar amb comoditat obres en tonalitats fins a 2 alteracions.
 • Adquirir l’hàbit de practicar la lectura a vista.
 • Realitzar un petit acompanyament a una melodia senzilla.
 • Conèixer i aplicar els estils corresponents als diferents períodes musicals.
 • Descobrir la mecànica de l’instrument i la seva evolució històrica. 
 • Controlar l’equilibri sonor de les dues mans.
 • Memoritzar part del repertori del curs.
 • Adquirir la concentració i seguretat necessàries per gaudir de la interpretació en públic.

Objectius de 5è i 6è curs 

 • Adquirir una adequada posició de mans, braços i cos, respectant la naturalitat del moviment.
 • Aconseguir independència dels dits, agilitat, solidesa i una correcta articulació.
 • Saber desplaçar-se pel teclat amb comoditat.
 • Ser conscient del pes del braç i aplicar-lo adequadament.
 • Interpretar correctament les indicacions d’articulació legato, staccato i portato.
 • Tocar amb comoditat obres en tonalitats fins a 3 i 4 alteracions.
 • Adquirir l’hàbit de practicar la lectura a vista.
 • Realitzar un petit acompanyament a una melodia senzilla.
 • Conèixer els diferents estils, (barroc, clàssic, romàntic i s. XX-XXI) i saber interpretar-los amb rigor històric.
 • Controlar l’equilibri sonor de les dues mans.
 • Conèixer la mecànica de l’instrument i la seva evolució històrica. 
 • Memoritzar part del repertori del curs.
 • Adquirir la concentració i seguretat necessàries per gaudir de la interpretació en públic.
 • Adquirir els coneixements i aptituds necessàries per a preparar, si s’escau, la prova d’accés a Grau Professional. 

Mètodes

 • ALFARAS, J. Scherzando. Volum 1. Ed Boileau.
 • EMONTS, F. Mètode Europeu Vol.I Ed. Schott
 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Repertoire. Level 1.
 • GORIN, I. Tales of a musical journey.
 • MINTS, I. Hello piano.
 • LOWE, M. Music Moves for Piano. Book 1.
 • PARRA, T. Contes al piano. Ed.Boileau.

Exercicis i lectura

 • DAXBÖCK, K., HASS, E., SCHNEIDER, M., TRZEJA, R., & WEINHANDL, V. Soixante-dix aventures pianistiques avec le petit monstre. Vol 1. Ed Breitkopf & Härtel.
 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Sight reading and rhythm cards. Level 1.
 • MAE BURNAM, Edna. A dozen a day. Mini Book.
 • MONARTH, E., VAN ZABNER, A., SINGER, E., KREBS, G.M. Piano Fitness. Ed. Universal Edition

Material complementari

 • HUMET, R., TORRAS, M., VIDAL, S. Ballmanetes, 12 cançons populars catalanes per a piano a quatre mans.  Ed. Boileau.
 • KURTÁG, G. Játékok. Vol 1. Ed. Musica Budapest.
 • PARRA, T. En Mi, el petit pingüí. Ed. Boileau
 • PARRA, T. Salta, saltiró!. Ed. Boileau
 • RUBINAT, J. La lluna. Ed. Amalgama.
 • SANTACANA, B. Quan el piano canta. Ed. Boileau

Mètodes

 • ALFARÀS, J. Scherzando. Volum 1. Ed Boileau.
 • EMONTS, F. Mètode Europeu Vol I. Ed. Schott
 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Repertoire. Level 2.
 • LOWE, M. Music Moves for Piano. Book 2.
 • NIKOLAEV, A. The Russian School of Piano Playing. Vol.I. Ed. Boosey & Hawkes. 

Exercicis i lectura

 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Technique. Level 2.
 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Sight reading and rhythm cards. Level 2.
 • MAE BURNAM, Edna. A dozen a day. Preparatory Book.
 • MONARTH, E., VAN ZABNER, A., SINGER, E., KREBS, G.M. Piano Fitness. Ed. Universal Edition

Material complementari

 • BARTÓK, B. Mikrokosmos Vol. I.
 • DAXBÖCK, K., HASS, E., SCHNEIDER, M., TRZEJA, R., & WEINHANDL, V. Soixante-dix aventures pianistiques avec le petit monstre. Vol 2. Ed Breitkopf & Härtel.
 • DOMÈNECH, J. ‘Nem a endreçar les golfes! Ed. Dínsic
 • DOMÈNECH, J. ‘Nem a la fira. Ed. Dínsic
 • DOMÈNECH, J. Sonatines de Carnestoltes núm. 1 i 3. Ed. Dínsic
 • HUMET, R., TORRAS, M., VIDAL, S. Ballmanetes, 12 cançons populars catalanes per a piano a quatre mans.  Ed. Boileau.
 • KABALEVSKI, D. 24 peces per a infants Op.39. (de la núm. 1 a la 7).
 • KURTÁG, G. Játékok. Vol I. Ed. Musica Budapest.
 • MOLSEN, U. Klavier- Boutique. Ed. Sikorski
 • PARRA, T. Salta, saltiró!. Ed.Boileau
 • PARRA, T. En Do, l’osset rentador. Ed.Boileau 
 • RUBINAT, J. La lluna. Ed. Amalgama.
 • SANTACANA, B. Quan el piano canta. Ed. Boileau

Mètodes

 • CLARK, F. Piano Technic. Book 1. Ed. Summy-Birchard Music.
 • EMONTS, F. Mètode Europeu Vol.1 i 2 Ed. Schott
 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Repertoire. Level 2/3.
 • NIKOLAEV, A. The Russian School of Piano Playing. Vol.I. Ed. Boosey & Hawkes. 
 • THOMPSON, J. Modern course for the piano. Grade 1. Willis Music Company.

Exercicis i lectura

 • BURNAM, E-M. A dozen a day. Book 1.
 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Technique. Level 2/3.
 • FISHER, K. i KNERR, J. Piano Safari. Sight reading and rhythm cards. Level 2/3.
 • JOHNSON,T.A., Right@Sight. Vol 1. Ed. Peters
 • SANTACANA, B. El piano a primera vista. Ed. Boileau.

Material complementari

 • BARTÓK, B. Mikrokosmos Vol. I.
 • BRAMSEN H. Duets Around the World. Big Note No. 5. Ed. Boosey
 • DOMÈNECH, J. Anem a la fira. Ed.Dínsic
 • DOMÈNECH, J. Sonatines de Carnestoltes Ed. Dínsic 1 i 3
 • HAAS, E., SALZBRUNN, R., SCHNEIDER, M., STREBL, K., WEINHANDL, V. Das Tasten Krokodil. Ed Breitkopf & Härtel.
 • KABALEVSKI, D. 24 peces per a infants Op.39. 
 • KURTÁG, G. Játékok. Vol 1. Ed. Musica Budapest.
 • MOLSEN, U. Klavier- Boutique. Ed. Sikorski
 • MONARTH, E., VAN ZABNER, A., SINGER, E., KREBS, G.M. Piano Fitness. Ed. Universal Edition
 • PARRA, T. Un viatge imprevist. Ed. Boileau
 • SANTACANA, B. Quan el piano canta. Ed. Boileau

Estudis i exercisis

 • CLARK, F. Piano Technic. Book 1. Ed. Summy-Birchard Music.
 • CZERNY, K. 100 estudis progressius op. 139
 • CZERNY, K. Los principios del piano. 100 estudios  fáciles. Ed. Boileau.
 • CZERNY, K. Estudis Op. 599 ( El primer mestre de piano).

Obres polifòniques

 • BACH, J.S. Àlbum d’Anna Magdalena.
 • TÜRK, D.G. Morceaux de piano pour les débutants.

Sonatines

 • BEETHOVEN. Sonatines núm. 5 i 6.
 • CLEMENTI. Sonatines Op. 36.
 • DIABELLI. Sonatines
 • DOMÈNECH, J. Sonatines de Carnestoltes Ed. Dínsic 2, 4, 5, 7
 • KUHLAU. Sonatines
 • PLEYEL. Sonatines

Altres obres

 • BARTÓK, B. Mikrokosmos Vol. I (a partir de la 22), Vol. II (de la 37 a la 42)
 • FREIXAS, N., Piano infantil (1a sèrie). Dues peces a escollir d’entre: Diu que una rosa, El soldat de plom, El ratolí, Una mica d’ombra, La guardiola, La dansa, La son i L’ocell. Ed Boileau.
 • KABALEVSKI, D. 24 peces per a infants Op.39. (fins a la 18)
 • MOZART. Àlbum de 20 peces fàcils.  (de la 1 a la 9, 14 i 15)
 • SCHUMANN, R. Àlbum de la joventut (núm. 1, 2, 4 i 5)
 • SHOSTAKOVICH, D. Sis peces infantils (núm. 1 i 2)
 • STRAVINSKI, I. Els cinc dits (núm. 1 i 2)

Material complementari

 • DAXBÖCK, K., Splash! Ed Breitkopf 8796
 • DOMÈNECH, J. Sonatines de Carnestoltes, 6 (a 4 mans) Ed. Dínsic
 • HAAS, E., SALZBRUNN, R., SCHNEIDER, M., STREBL, K., WEINHANDL, V. Das Tasten Krokodil. Ed Breitkopf & Härtel.
 • MONRTH-VAN ZABNER… Piano Fitness Ed. Universal Edition
 • THOMPSON, J. Modern course for the piano. Grade 1 & 2. Willis Music Company.
 • NIKOLAEV, A. The Russian School of Piano Playing. Vol.I i IIEd. Boosey & Hawkes.

Estudis i exercisis

 • CZERNY, K. Estudis Op. 599 ( El primer mestre de piano)
 • CZERNY, K. 100 estudis progressius op. 139
 • CZERNY, K. Los principios del piano. 100 estudios  fáciles. Ed. Boileau.
 • BURGMÜLLER. 25 Estudis fàcils Op. 100 (núm. 1-17)
 • GURLITT 24 estudis melòdics, op 201. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ed Zen-on Piano Library

Obres polifòniques

 • BACH, J.S. Àlbum d’Anna Magdalena 
 • BACH, J.S.  Petits preludis

Sonatines

 • BEETHOVEN. Sonatines núm. 5 i 6
 • BERKOVITX, I. Variacions sobre una cançó popular russa (NIKOLAEV, A. Vol II)
 • BERKOVITX, I. Variacions sobre un tema de Paganini (NIKOLAEV, A. Vol II)
 • CLEMENTI. Sonatines Op. 36
 • KUHLAU, FRIEDRICH. Sonatines op. 20
 • KUHLAU, FRIEDRICH. Sonatines op. 55
 • MOZART Variacions sobre el tema del Glockenspiel de la Flauta Màgica KV 620 (NIKOLAEV, A. Vol II)

Altres obres

 • BARTÓK, B. Mikrokosmos Vol. II i III
 • BLANCAFORT. Ofrena a Camila
 • DE GRIGNON, L. Engrunes. Ed. Unión Musical
 • DOMÈNECH, J. Sonatines de Carnestoltes, 8 i 9 Ed. Dínsic 
 • KABALEVSKI, D. 24 Peces per a infants op. 39  (núm. 19 a 24)
 • KHACHATURIAN, A. Escenes d’infants. (núm. 1)
 • KODÁLY, Z. Children's Dances
 • MOZART. Àlbum de 20 peces fàcils
 • SCHUMANN, R. Àlbum de la joventut (núm. 1,2,3,5 i 8)
 • SCHOSTAKOVICH, D. 6 Peces infantils (núm. 3 a 6)
 • STRAVINSKI, I. Els cinc dits.

Material complementari

 • BROTONS, J. Ma. Da Camera (Música de cambra amb diversos instruments). Ed. Dínsic.
 • DOMÈNECH, J. Sonatines de Carnestoltes, 6 (a 4 mans) Ed. Dínsic
 • HAAS, E., SALZBRUNN, R., SCHNEIDER, M., STREBL, K., WEINHANDL, V. Das Tasten Krokodil. Ed Breitkopf & Härtel.
 • NIKOLAEV, A. The Russian School of Piano Playing. Die Russische klavierschule. Vol.2. Ed. Boosey & Hawkes.
 • THOMPSON, J. Modern course for the piano. Grade 2/3. Willis Music Company.

Estudis i exercisis

 • BERTINI, H., Op. 100. Núm. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 24.
 • BURGMÜLLER, J.F.F., Op.100. Núm.18, 20, 21, 24.
 • CZERNY, C. Op. 299 (1-4)
 • CZERNY, C. Op. 636 (1-6)
 • CZERNY, C. Op. 748
 • CZERNY, C. Op. 849: 6-11-16-18-29
 • CZERNY, C. Op. 718.
 • DUVERNOY, J.B. Op.120. 
 • HELLER, S. Op. 47.

Obres polifòniques

 • BACH, J.S. Petits preludis.
 • BACH, J.S. Àlbum d’Anna Magdalena Bach. Triar-ne una entre: Anh. 123 Polonesa, Anh. 125 Polonesa i Anh. 127 Marxa.
 • HERMANN, K. Purcell and his contemporaines - 16 Keyboard Pieces by Masters of the 17th Century. Núm 13, 14, 15 i 16. Ed. Henrichsen
 • JACQUET de la GUERRE, E. Peces per a clavecí (1687). Ed. due West editions.
 • MARINER, F. Tocata en do menor. Publicada com a Tocata n. IX. Ed. La Mà de Guido / Tritó. 
 • MARINER, F. Tocata en Do M. núm. 5. Ed. Tritó

¹Queden també inclosos en el 6è curs qualsevol altre estudi o obra del llistat de la Prova d’accés al Grau Professional, publicat pel Departament d’Educació.

Sonatines

 • BEETHOVEN, L.V. Sonatines. 5 i 6
 • CLEMENTI, M. Sonatines op. 36
 • DIABELLI, A . Sonatines op. 151
 • DIABELLI, A. Sonatines op. 168
 • DUSSEK, J. L. Sonatines op. 20
 • HAYDN, J. Sonates. Llibre 1a: n.1 (Hob.XVI/8) / n.4 (Hob.XVI/G 1) / n.5 (Hob.XVI/11) / n.9 (Hob.XVI/4) / n.10 (Hob.XVI/1) / n.14 (Hob.XVI/3). Editorial Wiener Urtext.
 • KUHLAU, F. Sonatines op. 20
 • KUHLAU, F. Sonatines op. 55
 • MARTINEZ, M. Sonata núm 3. Ed. Hildegard Publishing Company.
 • MOZART, W.A. Sonatines vieneses.
 • VIOLA, A. Sonates núm. 3, 5, 9, 11, 14 i 16. Edicions la mà de guido

Altres obres

 • BALSACH, L. Set estudis modals. Ed. La Mà de Guido.
 • BARTÓK, B. For children
 • Vol. I. Excepte les núm. 2, 3, 7, 9 i 13. 
 • Vol. II. Excepte les núm. 4,9,10,12 i 13.
 • BARTÓK, B. Mikrokosmos. Vol. III Ed. Boosey & Hawkes. 
 • BEACH, A.M. Children’s album op. 36.
 • BEACH, A.M. Children’s carnaval op. 25. Excepte la núm 4. Ed. Hildegard Publishing Company.
 • BESSES, A. Dodecafonicus. Amalgama Edicions.
 • BLANCAFORT, M. Cançons de muntanya. Unión Musical Ediciones.
 • BLANCAFORT, M. Jocs i danses al camp. Unión Musical Ediciones.
 • BLANCAFORT, M.  Notes d’antany. Ed. Boileau.
 • BLANCAFORT, M. Peces de joventut. Amalgama Edicions. 
 • BLANCAFORT, M. Record.
 • BLANCAFORT, M. Peces petites per a mans menudes. Amalgama Edicions. Triar-ne una entre: Ballet d’infants, Cançó a la platja i Muntanyes regalades.
 • BOLIART, X. Dues Tocati-nes. Ed. Dinsic.
 • BROTONS, S. Tres peces breus op. 8. Ed. Clivis.
 • CHAMINADE, C. Album des enfants op. 123 i op. 126. Master Music Publications Inc.
 • COMELLAS, J. Suite d’homenatges op. 4 (Mompou i Satie). Ed. Boileau.
 • DIVERSOS AUTORS. Album de Colien. Ed. Cecilia Colien.
 • FREIXAS, N. Vol. 2 Piano infantil (2a sèrie) – Llibre de nines. Ed Boileau. Dues peces a escollir d’entre: La nina que és petita, La nina adormida, La nina que dansa i La Pepa.
 • FREIXAS, N. Vol. 3 Llibre de les danses. Ed Boileau. 2 peces a escollir d’entre: L’estudiant, Elionor, La pagesa, La pastora.
 • GRANADOS, E. Bocetos. Ed. Boileau.
 • GRANADOS, E. Masurca op. 2. Ed. Boileau.
 • GUBAIDULINA, S. Juguets musicals. Boosey & Hawkes.
 • GURIDI, J. 8 apuntes. Unión musical ediciones S. L.
 • GUZMAN, J.L. Interiors. Ed. Clivis.
 • HOMS, J. Dos valsos. Amalgama Edicions.
 • HOMS, J. Entre dues línies. Ed. Alpuerto. 
 • HOMS, J. Vals del suburbi. 
 • HUMET, R. A Frederic.
 • HUMET, R. Encanteris. Amalgama Edicions.
 • IBERT, J. Petite Suite. Excepte les núm. 1 i 4.
 • KABALEVSKY, D. Peces infantils, op. 39. A partir de la núm 22.
 • KABALEVSKY, D. Peces per a infants, op. 27. A partir de la núm. 3.
 • KHATXATURIAN, A. Peces per a infants op. 62 (1 i 2)
 • KURTÁG, G. Játékok, vol 1 i 2. Ed. Budapest.
 • LAMOTE DE GRIGNON, R. Engrunes, núm. 1, 2, 3, 4, 7 i 10. Unión Musical Española.
 • LAMOTE DE GRIGNON, R. Alborada, dotze peces breus. Unión Musical Española.
 • LAMOTE DE GRIGNON, R. Tres apunts muntanyencs. Ed. Boileau.
 • LAMOTE DE GRIGNON, R. Vesprada. Ed. Boileau
 • LIEBERMANN, L. Album for the Young. Núm. 1 a 6. Ed. Theodore Presser Company.
 • LUTOSLAWSKI, W. Folk melodies. Ed. Chester.
 • MASSIÀ, J. Apunts, del 1er Quadern: El fillet, Bon Dia i Dansa. Ed. La mà de guido.
 • MENDELSSOHN, F. Set peces infantils op. 72.
 • MONTSALVATGE, X. El Arca de Noé. Ed. Tritó o Ed. Real Musical.
 • MORERA, E. Petites obres per piano Vol. 1 i 2. Ed. Boileau.
 • NIELSEN, C. Piano Music for Young and Old op. 53.
 • OLTRA, M. Balletó. Ed. Boileau.
 • OLTRA, M. Seguici. Amalgama Edicions.
 • OLTRA, M.  Tres apunts. Amalgama Edicions.
 • PADRÓS, D. 17 cançons populars catalanes: Cobles del ram, Clareta, La pastorela, La calàndria, La filla del rei, El miracle de St. Jaume, El mestre, Els estudiants de Tolosa. Ed. Clivis.
 • PROKOFIEFF, S. Música d’infants op. 65.
 • PÜTZ, E. Jazz sonatine.
 • SCHUMANN, R. Àlbum de la joventut. Peces de la núm. 6 a la 19.
 • SOR, F. Valsos. Editorial Dinsic.
 • SZYMANOWSKA, M. Vint-i-cinc masurques op. 10. Ed. Hildegard Publishing Company.
 • SZYMANOWSKA, M. Tres valsos per a piano sol. Ed. Hildegard Publishing Company.
 • TORRENTS, M. Esquitxos. Ed. Clivis.
 • TXAIKOVSKI, P.I. Àlbum de la joventut.
 • VILA, M., GUTIÉRREZ, J.J. Toquem el piano. Vol 2. Ed. Clivis.
 • VILAPRINYÓ, J. Petits mons. núm. 35 a 55. 3 peces a escollir. Ed. Boileau.
 • El nombre de peces per a cada curs és lliure i a criteri del professor.
 • Els alumnes participaran necessàriament en tres audicions, una per trimestre. 
 • Les audicions del primer i segon trimestre seran avaluades pel propi professor juntament amb el treball de classe i s’hi hauran d’interpretar entre 3 i 5 peces. 
 • A l’audició del tercer trimestre s’hi interpretaran 5 peces d’estils i característiques diferents. En els cursos de segon a cinquè, una de les 5 peces d’aquesta audició serà un estudi obligat per a cada curs que el Departament de Piano farà públic com a molt tard dins la primera setmana d’abril. Aquesta audició de final de curs serà avaluada pels professors presents a la mateixa i es redactarà un informe que es farà arribar a la família.
 • A partir del quart curs es recomana incloure una sonatina al repertori.
 • Tot i que les audicions són trimestrals, les famílies rebran dos informes d’avaluació al llarg del curs, un a inicis de febrer i l’altre a final de curs.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.