1883

AULA DE MUSICA ANTIGA

Dissabte, 2 de març de 2019 De 9 a 14h.

Dissabte, 2 de març de 2019 a l'Aula 0 del Conservatori, Aula de Música Antiga de 9 a 14h.
Escenari Obert a les 8 del vespre a l'Aula 0

Lloc: Aula 0
Hora: De 9 a 14h.
Creus que a algú li pot interessar? Comparteix-lo.