Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Cursos

L’objectiu dels estudis de Nivell Elemental és oferir una formació el més completa possible en les diferents vessants de la música. En finalitzar aquest període, l'alumnat pot optar a presentar-se a la prova de Pas de Grau per accedir al Grau Professional.

L’Organisme ofereix una línia d'ensenyament no reglat de nivell elemental per a infants a partir de 4 anys que comprèn els cursos de:

I-4: El curs de I-4 és un apropament al món de la música, on es treballen de manera lúdica, però seriosa, tots els seus components (melodia, ritme, harmonia).

I-5: A partir de I-5, els nens i nenes s’inicien en el coneixement de tots els instruments a través del “Tastasons”, a mes de seguir amb les classes de llenguatge.

1r: Des del 1r curs s'introdueix el treball del Cant Coral com a assignatura separada del llenguatge i l'alumnat comença a tocar un instrument.

2n i 3r: A 2n i 3r curs s'introdueix l'assignatura col·lectiva d'instrument amb sis sessions compactades al llarg del curs.

4t, 5é i 6è: En els cursos de 4t, 5è i 6è l'alumnat pot participar en les formacions col·lectives de nivell elemental (orquestra, banda, conjunt de música antiga). A 6è curs es prepara la prova d'accés a Grau Professional

Curs Pont: Alumnes nous de més de 8 anys sense estudis musicals previs.

Informació general

Enllaç al PGA (Programació General Anual 2023-2024)

Veure els horaris curs 2024-2025

Informació sobre preus públics d'ensenyament de nivell elemental

Normativa mobilitat alumnat dins el centre i protocol entrades i sortides, cliqueu aquí per emplenar la sol·licitud

Sol·licitud canvi de grup llenguatge Nivell Elemental curs 2024-2025

Especialitats instrumentals

Formacions, corals i orquestrals

Horaris

Dimecres de 17:45 a 18:45h

L'Orquestra de corda de Nivell Elemental està formada per l'alumnat d'instruments de corda de 4t a 6è curs de Nivell Elemental.

Direcció

Eszter Schütz
Eszter Schütz
Cap de Departament de Música Antiga | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Sergi Claret i Alegre
Sergi Claret i Alegre
Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí

Format per cantaires de 6 a 10 anys (1r a 4t de primària) procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són treballar la veu per treure resultats de qualitat, aprendre a cantar a veus, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure elements audiovisuals i coreogràfics.

Presenten tres concerts al llarg del curs: Nadal, un Concert familiar dins el cicle de Concerts Familiars del Conservatori i concert final amb d’altres agrupacions

Horari: Divendres de 17.30 h a 18.30 h

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari: Divendres de 18.30 h a 20 h

Format per cantaires de 10 a 15 anys  procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són  treballar tècnica vocal, cantar repertori a  tres veus blanques de diferents estils, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure musicals i participació en concursos internacionals.

Presenten tres concerts anuals: Nadal, segon trimestre i tercer trimestre. Cada dos anys es fa un viatge a finals de juny o inicis de juliol per participar en un concurs i també cada dos anys es fa una producció de teatre musical amb posada en escena.

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari: Dimarts de 18 h a 19 h

L’objectiu de la Banda infantil és desenvolupar l’escolta activa dels participants i transmetre el gaudir de fer música en grup. Com a finalitat pedagògica, es tracta de promoure el binomi ensenyança-aprenentatge entre membres d’un mateix instrument,  a més de fomentar el respecte als  companys a través de l’escolta i el silenci a l’aula. La finalitat artística és viure l’experiència de tocar en un conjunt i dur a terme activitats com poden ser: un concert, acompanyar un cor o fer una col·laboració amb les bandes de grau professional.

Direcció

Laura Serra i Garcia
Laura Serra i Garcia
Cap de departament d'agrupacions instrumentals i corals | Agrupacions Instrumentals i Corals | Fagot
Pau Roca i Carreras
Pau Roca i Carreras
Oboè

Llenguatge i classes col·lectives

Professorat

Sònia Amaya i Tomàs
Sònia Amaya i Tomàs
Llenguatge Musical
Maike Burgdorf
Maike Burgdorf
Coordinadora d'activitats | Cordes Polsades | Llenguatge Musical
Laura Codina i Xiberta
Laura Codina i Xiberta
Cap de departament de llenguatge musical. Nivell elemental | Llenguatge Musical
Glòria Garcés i Ciurana
Glòria Garcés i Ciurana
Llenguatge Musical
Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Jordi Ortega González
Jordi Ortega González
Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

L'assignatura de Llenguatge musical és on es donen les eines necessàries per a un bon desenvolupament musical. Treballem la lectura, l'educació de l'oïda, el ritme, l'afinació i la part més teòrica de la música. Aquest treball es fa, en gran part, de manera vivencial, procurant que cada alumne/a pugui seguir el seu ritme d’aprenentatge. Aprenem a escoltar, interpretar i crear la música per desenvolupar una bona base musical.

Horaris: Dilluns 17.35 h a 18.30 h

Reportatges sobre els instruments del tastasons

El Tastasons és un taller de descoberta i experimentació en família. Els alumnes de P5, i un dels seus tutors, poden provar tots els instruments que s’oferten al centre al llarg de vàries sessions durant el curs. El professorat del Conservatori ensenya com sonen els instruments, explica com es toquen i deixa que els alumnes en facin un petit tast en forma de joc.

Durant els cursos de 2n i 3r de Nivell elemental, els alumnes de vent, antiga, corda i percussió participen en l’assignatura Col·lectiva d’instrument. Aquesta es realitza en dissabtes esporàdics durant el curs, de manera compactada. L’objectiu de l’assignatura és iniciar els alumnes en el món de l’orquestra i la banda. Començar a trobar les eines per tocar en grup, escoltar i compartir la música amb els companys.

Professorat

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Les classes de cant coral de nivell elemental son assajos de grups de 20/30 alumnes a on aprenem a cantar a veus a través de repertori català i d'arreu del món.

Es treballa veu i moviment: fonomimia i coreografies lliures i pautades. Es fan dos concerts durant el curs: Nadal i final de curs.