Vés al contingut principal
Header Badge Diputació de Girona
Conservatori de Música Isaac Albeniz
Obriu el formulari de cerca

Departament de vent i percussió

En general, els estudis d’un instrument en el Grau Elemental, representen una oportunitat única perquè l’alumnat desenvolupi les seves capacitats intrínseques a través d’una pràctica artística. L’estudi de la música, independentment de quin instrument es toqui, desenvolupa la personalitat i la capacitat de comunicació i expressió. El progressiu domini del llenguatge musical i la tècnica instrumental afavoreix el gaudi per la pràctica, tant sol/a com en grup. De la mateixa manera, augmenta l’autoestima en les pròpies capacitats i la comprensió de l’entorn sociocultural. S’afavoreix el rigor, la interpretació, l’expressió, la comunicació artística, el talent individual, l’hàbit d’estudi, les ganes de compartir experiències i coneixement, el plaer de descobrir, la curiositat, la perseverança, el saber escoltar, ser crític amb un mateix i amb l’entorn, tenir cura d’un instrument com a eina valuosa, adquirir l’hàbit d’expressar-se en públic; en definitiva, viure i expressar allò que cadascú té a dintre a través d’un llenguatge universal. Tots aquests ítems, suma d’experiències, valors o capacitats individuals són els que construeixen el corpus teòric i pràctic sobre el qual s’assenta la importància de l’estudi de la música en la nostra societat.

Segons el decret 322/1993, de 24 de novembre, article 2, els objectius generals en el Grau Elemental estableixen que, en acabar aquests estudis, l’alumne/a haurà d’haver assolit una sèrie de competències tant generals com relacionades amb la pràctica de l’instrument escollit.

1. Veure en l’instrument un mitjà d’expressió i una possibilitat idònia per gaudir de la música.

2. Conèixer les possibilitats de l’instrument escollit i tenir consciència de la qualitat del so que li és pròpia.

3. Adquirir una tècnica bàsica, amb independència i coordinació de moviments, a partir de l’experiència sensorial i d’una bona disposició corporal, còmoda, natural i distesa.

4. Relacionar la interpretació instrumental amb allò que es treballa en els diversos apartats de llenguatge musical.

5. Aconseguir una interpretació viva i expressiva, fruit de l’anàlisi de l’obra, la qual estigui d’acord amb l’estil i l’època de l’autor.

6. Disposar d’un repertori musical que inclogui cançons i obres tradicionals o d’autor, per interpretar individualment o en grup, adequat al nivell de qualitat d’execució a assolir, entès com a exponent de l’experiència estètica/musical.

7. Tenir la inquietud per ampliar coneixements sobre els autors, estils i entorn històric-cultural de les obres estudiades.

8. Tenir criteris de valoració i ser exigent amb el propi treball pel que fa a afinació, qualitat de so, tècnica instrumental i interpretació. Ser conscient de la importància de l’estudi diari, regular i ordenat, per poder progressar en l’aprenentatge de l’instrument.

9. Adquirir els hàbits de disciplina i col·laboració necessaris per poder gaudir de la interpretació conjunta amb altres instrumentistes.

10. Tenir i aplicar tècniques de memorització basades en l’anàlisi de l’obra i les peculiaritats tècniques de l’instrument.

11. Desenvolupar l’habilitat de tocar a vista.

12. Valorar i desenvolupar l’activitat creadora, la imaginació i la improvisació.

13. Tenir l’interès per conèixer els orígens, l’evolució de l’instrument i les obres més importants del seu repertori.

El departament de vent-percussió del Conservatori de Música de Girona (CMG) està compost pels següents instruments: trompa, trombó, trompeta, tuba, saxofon, flauta travessera, clarinet, fagot, oboè, percussió.

Per posar-se en contacte amb un professor de l’especialitat, cal posar la inicial del nom més el cognom. Per exemple: sbel@cmg.cat.

L’especialitat de trompa està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

En els dos primers cursos l’alumne/a ha de poder tocar com a mínim sis peces del repertori i participar en almenys dues audicions de les tres per curs. A segon, a més, ha de participar en un taller/audició de conjunt instrumental (amb els altres instruments de vent-metall: trompeta, trombó, tuba).

A tercer i quart ha de poder tocar com a mínim nou peces del repertori, sis de les quals de memòria, participar com a mínim en dues de les tres audicions per curs, i participar en un taller/audició a tercer i en un concert de la banda infantil a quart curs.

Cinquè i sisè són els cursos en els quals l’alumne/a ja comença a desenvolupar eines per a l’estudi autònom. La programació està dissenyada perquè l’alumne/a pugui estar preparat/da, si així ho desitja, per a la prova d’accés a Grau Professional. Com a mínim, en aquests dos cursos ha de preparar tres estudis, cinc peces (tres de memòria), una obra triada de la llista de les proves d’accés, i participar de dues audicions i un concert de la banda infantil com a mínim durant el curs acadèmic.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

David Canet i Castelló

David Canet i Castelló

Trompa

Repertori

Programa de mínims del curs

 • Repertori: 6 petites peces
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs

Llistat de material

The Dale Clevenger French Horn Methods 1

Écouter, lire & jouer 1

Programa de mínims del curs

 • Repertori: 6 petites peces de diferents llibres i de memòria
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 taller/audició de Conjunt instrumental.

Llistat de material

The Dale Clevenger French Horn Methods 1

Écouter, lire & jouer 1

Programa de mínims del curs

 • Repertori: 9 peces de diferents llibres (6 de les quals de memòria)
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 taller/audició de Conjunt instrumental.

Llistat de material

The Dale Clevenger French Horn Methods 1

Écouter, lire & jouer 1

Programa de mínims del curs

 • Peces: 9 peces de diferents llibres (6 de les quals de memòria)
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 concert de Banda infantil.

Llistat de material

The Dale Clevenger French Horn Methods 1

Écouter, lire & jouer 1

Aprende a tocar la trompa P. Wastall

Programa de mínims del curs

 • Estudis: 3 estudis 1 dels quals triat del llistat de la prova d’accés al G.P.
 • Repertori: 5 peces de diferents llibres, 3 de les quals de memòria.
 • Obres: 1 peça triada del llistat de la prova d’accés al Grau professional.
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 concert de Banda infantil.

Llistat de material

The Dale Clevenger French Horn Methods 1

Écouter, lire & jouer 1

Aprende a tocar la trompa P. Wastall

Llistat de la prova d’accés al grau professional

A.A.V.V. Really Easy Jazzi’n About. Ed. Fabermusic. Triar una peça entre Dragonfly i Jitterbug

ALBURQUERQUE, Antoni. Quatre peces infantils. Ed. Periferia. Triar-ne una entre: “Mira els meus cents peus”, “Uy, quina trompada”.

BIGOT, Pierre. Prélude et Habanera. Ed. Gérard Billaudot.

DAMASE, Jean-Michel. Berceuse. Ed Alphonse Leduc.

PLOYHAR, James D. Caprice. Ed. Belwin-Mills.

PLOYHAR, James D. The Hunt. Ed. Belwin-Mills.

GHIDONI, Armando. Mississipi Souvenir. Ed. Alphonse Leduc.

HARRIS, Paul i SKIRROW, Andrew. The Associated Board of the Royal Schools of music.

TELEMANN, Georg Philipp. First movement: triste

MOZART, Wolfgang Amadeus. Contredanse en Rondeau

MAI, Peter. Miniatures núm. 9 i 10. Veb Friedrich Hofmeister Musikverlag Leipzig.

NIVERD, Lucien. Chant mélancolique. Ed. Billaudot.

NIVERD, Lucien. Complainte. Ed. Gérard Billaudot.

NIVERD, Lucien. Historiette Dramatique. Ed. Gérard Billaudot.

NIVERD, Lucien. Hymne.Chant mélancolique. Ed. Billaudot.

PERNOO, Jacques. Fantasie Breve. Ed. Alphonse Leduc.

PROUST, Pascal. Gamins d’Paris. Ed. Combre.

RIDOUT, Alan. Light & Shade núm. 3 Sunbeams. Ed. The Associated Board of the Royal Schools of music.

ROUGERON, Philippe. Petit Prélude. Ed. Gérard Billaudot.

SAINT JACOME. Andante and March. Ed. Kendor Music Inc.

SAINT-SAËNS, Camille. Romance, op. 36. Ed. Intern. Music Co.

SANZ, Gaspar. Españoleta. Ed. Boileau.

WASTALL, Peter. Aprende tocando la trompa. Ed. Mundimúsica Garijo.

PERGOLESI, Giovanni Battista. Canzonetta. Ed. Musicales.

Programa de mínims del curs

 • Estudis: 3 estudis 1 dels quals triat del llistat de la prova d’accés al G.P.
 • Repertori: 5 peces de diferents llibres, 3 de les quals de memòria.
 • Obres: 1 peça triada del llistat de la prova d’accés al G.P.
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 concert de Banda juvenil.

Llistat de material

The Dale Clevenger French Horn Methods 1

Écouter, lire & jouer 1

Aprende a tocar la trompa, de P. Wastall

Primary Studies for the French Horn, d’A. Horner

Llistat de la prova d’accés al grau professional

A.A.V.V. Really Easy Jazzi’n About. Ed. Fabermusic. Triar una peça entre Dragonfly i Jitterbug

ALBURQUERQUE, Antoni. Quatre peces infantils. Ed. Periferia. Triar-ne una entre: “Mira els meus cents peus”, “Uy, quina trompada”.

BIGOT, Pierre. Prélude et Habanera. Ed. Gérard Billaudot.

DAMASE, Jean-Michel. Berceuse. Ed Alphonse Leduc.

PLOYHAR, James D. Caprice. Ed. Belwin-Mills.

PLOYHAR, James D. The Hunt. Ed. Belwin-Mills.

GHIDONI, Armando. Mississipi Souvenir. Ed. Alphonse Leduc.

HARRIS, Paul i SKIRROW, Andrew. The Associated Board of the Royal Schools of music.

TELEMANN, Georg Philipp. First movement: triste

MOZART, Wolfgang Amadeus. Contredanse en Rondeau

MAI, Peter. Miniatures núm. 9 i 10. Veb Friedrich Hofmeister Musikverlag Leipzig.

NIVERD, Lucien. Chant mélancolique. Ed. Billaudot.

NIVERD, Lucien. Complainte. Ed. Gérard Billaudot.

NIVERD, Lucien. Historiette Dramatique. Ed. Gérard Billaudot.

NIVERD, Lucien. Hymne.Chant mélancolique. Ed. Billaudot.

PERNOO, Jacques. Fantasie Breve. Ed. Alphonse Leduc.

PROUST, Pascal. Gamins d’Paris. Ed. Combre.

RIDOUT, Alan. Light & Shade núm. 3 Sunbeams. Ed. The Associated Board of the Royal Schools of music.

ROUGERON, Philippe. Petit Prélude. Ed. Gérard Billaudot.

SAINT JACOME. Andante and March. Ed. Kendor Music Inc.

SAINT-SAËNS, Camille. Romance, op. 36. Ed. Intern. Music Co.

SANZ, Gaspar. Españoleta. Ed. Boileau.

WASTALL, Peter. Aprende tocando la trompa. Ed. Mundimúsica Garijo.

PERGOLESI, Giovanni Battista. Canzonetta. Ed. Musicales.

L’especialitat de trombó està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

Els ítems que es treballen durant els tres primers cursos són la postura i subjecció, la respiració, posicions, sonoritat, emissió del so i articulació, mètode de treball, concert i audicions, treball de memòria, lectura. A quart, cinquè i sisè s’hi afegeixen l’augment de registre, treball d’escales i tonalitats, dinàmiques, afinació, velocitat i coordinació, capacitat autònoma, escriptura i invenció.

A primer i segon l’alumne/a haurà de tocar com a mínim sis petites peces i participar en dues audicions. A segon, a més, ha de participar en un taller/audició de conjunt instrumental. A tercer i quart curs ha de tocar nou peces (sis de memòria), dues audicions i una participació en el conjunt instrumental (tercer) i un concert de la banda infantil (quart).

A cinquè i sisè, com a mínim ha de realitzar tres estudis, un dels quals triat de la llista de la prova d’accés a Grau Professional, cinc peces (tres de memòria), una obra/peça triada de la llista de la prova d’accés a Professional, i participar de dues audicions i un concert amb la banda juvenil.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

Josep Tro i Merino

Josep Tro i Merino

Trombó

Repertori

Metodologia

Take-Off! 1, de Jan Utbult 

Blåsbus 1, de Jan Utbult 

Brassini 1, de Claudia Schade 

Bläser-Team 1, de Horst Rapp 

Programa de mínims del curs

 • Repertori: 6 petites peces.
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.

Metodologia

Bläser-Team 1, de Horst Rapp 

Take-Off! 1, de Jan Utbult 

Blåsbus 1, de Jan Utbult 

Brassini 2, de Claudia Schade 

Boosey Brass Method 1, de Chris Morgan 

Programa de mínims del curs

 • Repertori: 6 petites peces de diferents llibres i de memòria
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 taller/audició de Conjunt instrumental.

Metodologia

Bläser-Team 2, de Horst Rapp 

Take-Off! 2, de Jan Utbult 

Blåsbus 1, de Jan Utbult 

Boosey Brass Method 1, de Chris Morgan 

Zum Üben und Vorspielen 1, de Gerd Philipp

Programa de mínims del curs

 • Repertori: 9 peces de diferents llibres (6 de les quals de memòria)
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 taller/audició de Conjunt instrumental.

Metodologia

Bläser-Team 2, de Horst Rapp 

Posaune Bariton Euphonium 1, de Horst Rapp 

Posaune lernen mit SpaB 1, de Horst Rapp 

Take-Off! 2, de Jan Utbult 

Blåsbus 2, de Jan Utbult 

Boosey Brass Method 1, de Chris Morgan 

Zum Üben und Vorspielen 1, de Gerd Philipp 

1st Recital Series, de Curnow

Programa de mínims del curs

 • Peces: 9 peces de diferents llibres (6 de les quals de memòria)
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 concert de Banda infantil.

Metodologia

Posaune Bariton Euphonium 2, de Horst Rapp 

Posaune lernen mit SpaB 2, de Horst Rapp 

Blåsbus 2, de Jan Utbult 

Boosey Brass Method 2, de Chris Morgan 

Zum Üben und Vorspielen 1, de Gerd Philipp 

1st Recital Series, de Curnow

Llistat de la prova d’accés al grau professional

Escuela Moderna Trombón de varas. 1, de M. Badia

Suplementary Studies, de R. M. Endresen

Evocación, de M. Badia

Complainte, de P. Gabaye

Canzone, de Galiègue-Dupin

Manège, de Galiègue-Dupin

Programa de mínims del curs

 • Estudis: 3 estudis 1 dels quals triat del llistat de la prova d’accés al G.P.
 • Repertori: 5 peces de diferents llibres, 3 de les quals de memòria.
 • Obres: 1 peça triada del llistat de la prova d’accés al Grau professiona
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 concert de Banda infantil.

Metodologia

Posaune Bariton Euphonium 2, de Horst Rapp 

Posaune lernen mit SpaB 2, de Horst Rapp 

Posaune lernen mit SpaB 3, de Horst Rapp 

Blåsbus 3, de Jan Utbult 

Boosey Brass Method 2, de Chris Morgan 

Zum Üben und Vorspielen 2, de Gerd Philipp 

1st Recital Series, de Curnow

Llistat de la prova d’accés al grau professional

Escuela Moderna Trombón de varas. 1, de M. Badia

Suplementary Studies, de R. M. Endresen

Evocación, de M. Badia

Romanza sin palabras, de M. Badia

Serenata espanyola, de M. Badia

Prière, de R. Clèrise

Poème, de R. Clèrise

Programa de mínims del curs

 • Estudis: 3 estudis 1 dels quals triat del llistat de la prova d’accés al G.P.
 • Repertori: 5 peces de diferents llibres, 3 de les quals de memòria.
 • Obres: 1 peça triada del llistat de la prova d’accés al G.P.
 • Participar en un mínim de 2 audicions durant el curs.
 • Participar en un mínim d’1 concert de Banda juvenil.

L’especialitat de trompeta està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

Entre els objectius generals de l’assignatura es treballarà la memòria, l’oïda, els diversos estils, l’autoaprenentatge i l’autoavaluació, el treball col·lectiu, la disciplina, l’hàbit d’estudi, la creativitat, la improvisació, el transport, les tècniques de lectura o la tècnica i motricitat: embocadura, cicle respiratori, tessitura, escales, vocalització/flexibilitat, digitació.

Es tindrà cura de fomentar l’hàbit d’estudi, clau per assolir una motivació intrínseca que porti l’alumne/a a esdevenir músic i instrumentista, així com ajudar a desenvolupar les pròpies habilitats cognitives, motrius i de control de les emocions. A més, es valorarà positivament participar d’experiències amb finalitat educativa (classes, concerts, activitats) a través de les eines que ofereix l’aula i el Conservatori (solista, grup de l’aula de trompeta, banda de trompetes, banda juvenil).

Els 2 primers anys es tindrà en compte l’aspecte maduratiu de l’alumne/a pel que fa al seu procés físic (dentició, musculatura). Per tant la pedagogia estarà basada en la sensibilització a través de l’ús de repertori. 

L’objectiu final en acabar els sis anys d’estudis és que l’alumne/a sigui capaç d’interpretar en públic repertori de la prova d’accés a Grau Professional. El camí per assolir aquest nivell, però, serà respectant les necessitats particulars i desenvolupament individuals.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

Daniel Gallostra i Montells

Daniel Gallostra i Montells

Trompeta

Repertori

Durant aquests primers dos cursos solen succeir el màxim de canvis de dentició. Per tal de no malmetre la formació de les noves dents ni malformar l’“embocadura de trompetista” (que comencem a construir) el menys important serà la quantitat de repertori que toqui l’alumnat. El que prioritzarem, doncs, en aquests primers estadis serà:

 • una sensibilització musical orientada cap a l’instrument amb l´ús del repertori
 • la presentació d’unes bases per a començar a “ser músic” més que no pas encara a “ser instrumentista”

Es treballa (de memòria):

BlasBus 1 i 2

Take Off 1 i 2

Up We Go (recull petites peces amb piano)

Clàssics Preferits (repertori no trompetístic)

Hits de la trompeta

Altres: a la carta

Es treballa (de memòria):

BlasBus 1 i 2

Take Off 1 i 2

Up We Go (recull petites peces amb piano)

Beginning Trumpet Solos (recull d’obres)

Trumpet Star 1 (recull d’obres)

Clàssics Preferits (repertori no trompetístic)

Altres: a la carta, Jo toco la trompeta, Bases Total

Repertori GAT: 2 i 3 veus

Repertori BAT: 4 veus

Es treballa (de memòria):

Beginning Trumpet Solos (recull d’obres)

Trumpet Star 1 (recull d’obres)

Clàssics Preferits (repertori no trompetístic)

Altres: a la carta, Jo toco la trompeta, Bases Total

Repertori GAT: 2 i 3 veus

Repertori BAT: 4 veus

Obres prova d’accés

Estudis prova d’accés

L’especialitat de tuba/bombardí està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada

Xavier Molina i Calatayud

Xavier Molina i Calatayud

Tuba

Repertori

Bombardí

Aprende tocando el bombardino (Peter Wastall): Unidad de la 1 a la 8 i els estudis de recapitulació.

Escuchar, leer y tocar bombardino (vol. 1): Unitats de la 1 a la 10.

Supplementary studies (R. M. Endressen): Del 1 al 8 i el 10.

Tuba

Learn As You Play Tuba (Peter Wastall): Unidad de la 1 a la 8 i els estudis de recapitulació.

First book of practical studies for tuba (R. W. Getchell): De 1 a 29 i dels exercicis de tècnica, l’escala de sib Major, do Major i mib Major I els seus respectius exercicis.

Supplementary studies (R. M. Endressen): Del 1 al 9. 

Bombardí

Aprende tocando el bombardino (Peter Wastall): Unidad de la 8 a la 15 i estudis de recapitulació. 

Escuchar, leer y tocar bombardino (vol. 1): Unitats de la 10 a la 20.

Supplementary studies (R. M. Endressen): Del 9 al 25.

Tuba

First book: del 30 al 60, amb els exercicis de tècnica i les escales de Fa, Reb, Lab Major i els de l’escala cromàtica. 

Supplementary studies (R. M. Endressen): Lliçons de la 9 a la 20.

Learn As You Play Tuba (Peter Wastall): Unidad de la 8 a la 15 i els estudis de recapitulació.

Preparar 3 cançons de memòria de les que estan acordades pels professors per cada curs i 2 obres a tercer curs i 3 obres a quart curs, ordenades per dificultat, d’entre:

Tuba

Un somni (Miguel Àngel Calvo)

Les hores (Hilari García)

Hoquetus (Juan Vidal)

Bocanegra (Manuel Soler)

Sonatina de invierno (Rosana Cano)

Bombardí

Balada

Euphonica (Juan Carlos Sempere)

October tango (Lisa-Jane Roberts)

Així que es despertarem (Ximo Cano)

Ferripe (Ximo Cardona)

Pasatiempos (Elena Garcia)

Tuba

Second book: del 61 al 88.

Supplementary studies (R. M. Endressen): Lliçons de la 20 a la 35.

Learn As You Play Tuba (Peter Wastall): De la unitat 16 al final. 

Arban’s per a tuba (Wesley Jacobs): exercicis d’escales majors fins a 3 bemolls i Sol Major; 5 primers exercicis del capítol d’escales cromàtiques. 

Bombardí

Aprende tocando el bombardino (Peter Wastall): Unidad de la 16 al final. 

Supplementary studies (R. M. Endressen): Lliçons de la 26 a la 38 (excepte 34).

Escuchar, leer y tocar bombardino (vol. 2): Unitats de la 1 a la 10.

Arban: Exercicis d’escales majors fins a 3 bemolls i Sol Major; 5 primers exercicis del capitol d’escales cromàtiques.

Mètode Miguel Badía (vol. 1): Capítol de les síncopes. exercicis del 1 al 5; Estudis fins a 3 bemolls i 1 sostingut

Bombardí

Supplementary studies (R. M. Endressen): Lliçons de la 39 a la 45 i la 34.

Escuchar leer y tocar bombardino (vol. 2): Unitats de la 10 a la 20.

Arban: Exercicis d’escales Majors fins a 4 bemolls i 3 sostinguts; exercicis d’escales menors fins a 3 alteracions; fins l’exercici 9 del capítol d’escales cromàtiques

Mètode Miguel Badía (Vol. 1): Capítol de les síncopes, exercicis del 5 al 8; estudis fins a 4 bemolls i 3 sostinguts

Tuba

Second book: del 89 fins el 114.

Supplementary studies (R. M. Endressen): Lliçons de la 39 a la 45 i la 34.

Arban’s per a tuba: exercicis d’escales Majors fins a 4 bemolls i 3 sostinguts; exercicis d’escales menors fins a 3 alteracions; fins l’exercici 9 del capítol d’escales cromàtiques.

Durant el 5è i 6è curs s’estudiaran 3 obres per curs, i en el cas que l’alumne/a vulgui fer la prova a grau professional, durant els últims dos mesos de 6è es treballaran les 6 obres.

Tuba

Dança dels gambosins (Ximo Cano).

Tracalatrac (Ximo Cano)

Balada (Hilari García)

Bagatelles For Tuba (Gordon Jacobs)

Marxa del oso

Tulip

His majesty the tuba

Bombardí

Eneas (Rubén Jordán)

Lied (Samuel Manzanas)

Tarantel·la (Hilari Garcia)

Calitja d’estiu (Hilari Garcia)

Dibardom (Jose Vicente Asensi)

Temps (Mónica Oliver)

Tubària

Gammi Si Do

Sonata en fa menor (Marcello)

L’especialitat de saxofon està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

En els dos primers cursos no hi ha un temari concret, ja que el contingut de l’assignatura s’adapta a l’evolució de l’alumne/a, tant pel que fa a les seves característiques físiques com a la seva capacitat de concentració.

En els següents cursos, de tercer a sisè, es treballen progressivament aspectes de l’instrument com la respiració diafragmàtica, la correcta posició del cos, el sosteniment de l’instrument, l’embocadura i emissió del so, l’articulació, digitació, la improvisació o el repertori.

L’avaluació serà continua, tenint en compte l’evolució, rendiment setmanal i les audicions trimestrals. Es valorarà la interpretació, l’autocontrol en públic, la memorització, la bona posició del cos, la lectura a vista, la interpretació en conjunt amb altres músics o saber corregir l’afinació.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

David Salleras i Quintana

David Salleras i Quintana

Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon

Repertori

No hi ha un temari concret, degut a la edat, el treball i evolució dependrà de les característiques físiques i capacitat de concentració de l’alumnat.

“L’Alphabet du Saxophoniste” de Hubert Prati, del núm. 1 al 50.

“50 Etudes faciles et progressives” de Guy Lacour, Vol. 1, núm. 1 al 3.

“Techni-Sax” de G. Sennon, núm. 1 i 2. Escales i arpegis majors de Do, Sol i Fa de memòria (en tota l’extensió de l’instrument utilitzant el digitat adequat i amb les articulacions combinades).

Obres per saxòfon Eb i piano:

“Seven easy dances” de Paul Harris. Ed. Boosey & Hawkes, 1986. Set petites peces curtes i molt fàcils pels debutats més petits. Màxim un sostingut, un bemoll i extensió d’una octava.

“La sauge” d’André Ameller. Ed. Lemoine, 1973. Peça tonal, moderato 2/4. Ritmes: blanques, negres, corxeres. Moltes lligadures de dues notes. Sol major, extensió de Fa greu a Re agut, notes accidentals Sol sostingut i Re sostingut.

“Chanson dans la rue” de Francine Aubin. Ed. Robert Martin, 1986. Compas 3/4. Ritmes: blanques, negres, corxeres, negres amb punt-corxera. Extensió del Re greu al Do agut.

“Gentiment” de Lucien Blin. Ed. Philippo, 1961. Dues parts: andante i més mogut, amb senyal de coda a 2/4. Ritmes: blanques, negres, corxeres. Frases lligades i picades. Alguns accents.

Obres per saxòfon Bb i piano:

“Le berger rêve” de Félix Antonini. Ed. Billaudot. Tres parts enllaçades, forma ABA. Andante 3/4, la negra=63. Ritmes simples binaris. Extensió del Sol mig al Sol agut.

“Panurge” d’André Modeste Grétry. Ed. Leduc, 1974. Allegretto, la negra=84. Ritmes: blanques, negres. Extensió del Sol mig al Sol agut.

“Tendre Mélodie” de Guy Lacour. Ed. Billaudot, 1977. Andantino, 2/4, la negra=72. Un sostingut a l’armadura. Ritmes: blanques, negres, corxeres i un contratemps. Frases lligades i picades. Extensió del Re greu al Re agut. Les repliques del piano estan escrites en lletra petita.

“La sauge” d’André Ameller. Ed. Lemoine, 1973. Peça tonal, moderato 2/4. Ritmes: blanques, negres, corxeres. Moltes lligadures de dues notes. Do major, extensió de La greu a Do agut, notes accidentals Do sostingut, Si bemoll i Sol sostingut.

Escales i arpegis majors fins a quatre alteracions de memòria (en tota l’extensió de l’instrument utilitzant el digitat adequat i amb les articulacions combinades).

“L’Alphabet du Saxophoniste” de Hubert Prati, del núm. 50 al final.

“50 Etudes faciles et progressives” de Guy Lacour, Vol. 1, núm. 4 al 8.

“Techni-Sax” de G. Sennon, núm. 3 i 4.

Obres per saxòfon Eb i piano:

“Valse lente” de Raymond Alessandrini. Ed. Billaudot, 1990. La negra=80. Alteracions: Fa sostingut a l’armadura i nombroses alteracions accidentals. Ritmes binaris. Frases amb legato. Extensió del Re greu al Re agut.

“Cinq pièces faciles” Op. 138 de Jean Absil. Ed. Lemoine, 1969. 1r moviment: Badinerie, allegretto 2/4, un bemoll; 2n moviment: Chant des marins, andantino 6/8; 3r moviment: Parade, allegro moderato 2/4, un sostingut, 4t moviment: Spleen, andante 6/8; 5è moviment: Joyeux départ, vivo 2/4.

“Petit Chanson” de Jean Bouvard. Ed. Billaudot, 1982. Allegretto 2/4, la negra=100, cadença en 3/4. Dos bemolls a l’armadura. Ritmes: negres, corxeres, tresets de corxeres, tresets de semicorxeres.

“Wales Song” de Jean-Clément Jollet. Ed. Billaudot, 1987. 3/4, la negra=66 a 72. Amb La menor pel saxòfon.

Obres per saxòfon Bb i piano:

“Suite d’Orchesre en ut” de Johann Sebastian Bach. Ed. Leduc (Les classiques du saxophone, 71). Bourré, allegro, moderato. La blanca=116. Dos sostinguts i un bemoll a l’armadura.

“Frédéri” de Francine Aubin. Ed. Robert Martin, 1991. Un sol moviment amb compas 4/4. La negra=72. Ritmes i articulacions molt variats. Alteracions accidentals: dos sostinguts, extensió del Fa primer espai al Mi agut.

“Mélopée” de Jacques Ibert. Ed. Lemoine, 1973. Très modéré 3/4, la negra=63. Nombrosos canvis de compas. Ritmes variats. Extensió del Re bemoll greu al La de la primera línea addicional.

“Évasion” de Michel Mériot. Ed. Combre, 1990 (Col·lecció Horizon). 3/4, la negra=100. Ritmes simples: negra amb punt-corxeres, corxeres. Frases amb legato. Hi ha una petita cadença (sense compàs). Un sostingut a l’armadura. Extensió del Re greu al Mi agut.

Escales i arpegis triades en totes les tonalitats majors i menors de memòria (en tota l’extensió de l’instrument utilitzant el digitat adequat i amb les articulacions combinades).

“50 Etudes faciles et progressives” de Guy Lacour, Vol. 1, núm. 9 al final.

“24 Etudes melodiques” de Verroust, Vol. 1.

“Techni-Sax” de G. Sennon, núm. 5 al 10.

Obres per saxòfon Eb i piano:

“Lírico” d’André Ameller. Ed. Philippo, 1969. Assai lento espresivo 3/4. Ritmes i articulacions variats. Fa sostingut a l’armadura, Do sostingut i Fa sostingut accidentals. Extensió del Re greu al Mi agut.

“Chassé-croisé” de Raymond Alessandrini. Ed. Billaudot, 1990. Peça neoclàssica. La negra=80 espressiu, després canvi de moviment i passa a 100, ràpid i lleuger. Tres sostinguts a l’armadura. Ritmes i articulacions variats. Extensió del Do greu al Fa agut.

“Chanson Modale” de Guy Lacour. Ed. Billaudot, 1992. Andantino 2/4, la negra=69. Frases en legato. Passatge més animat, la negra=84 amb semicorxeres. Tornada al tema inicial amb una altra articulació. Ritmes binaris. Extensió del Do greu al Mi agut.

“Chant Corse” de Henri Tomasi. Ed. Leduc, 1932. Estudi melòdic escrit per una veu de tesitura mitja i transcrita per l’autor. Un moviment andantino, la blanca=60.

Obres per saxòfon Bb i piano:

“Lírico” d’André Ameller. Ed. Philippo, 1969. Assai lento espresivo 3/4. Ritmes i articulacions variats. Extensió del Re sostingut greu al Re agut.

“Prélude et rengaine” de Pierre-Max Dubois. Ed. Billaudot, 1972. 1r moviment: Lent 4/4, la negra=56; 2n moviment: Vif 3/4, la blanca amb punt=66. Ritmes binaris. Extensió del Si greu al Si agut.

“Chanson Modale” de Guy Lacour. Ed. Billaudot, 1992. Andantino 2/4, la negra=69. Frases en legato. Passatge més animat, la negra=84 amb semicorxeres. Tornada al tema inicial amb una altra articulació. Ritmes binaris. Extensió del Do sostingut greu al Fa agut.

“Andante et allegretto” de René Gaudron. Ed. Billaudot, 1967. 1r moviment: Andante, moviment de vals lent, la negra=100. Ritmes simples, frases amb legato i dos sostinguts a l’armadura. 2n moviment: Allegretto, la negra=116. Extensió del Mi greu al Do sostingut agut. Música agradable, malgrat l’absència de picat.

“Les games” de Jean-Marie Londeix (utilitzant el digitat adequat i amb les articulacions combinades).

Arpegis de sèptima de dominant.

“48 Etudes” de W. Ferling, núm. Impars de l’1 al 23 (inclosos).

“Etudes d’après Samie” de Marcel Mule.

“Top tones for the saxophone” de Sigur Rascher, Pàg. 12, exercicis de l’1 al 8.

Obres per saxòfon Eb i piano:

“Tableaux Aquitains: Le traverseur de Lades” de Jean-Marie Londeix. Ed. Leduc, 1974. Modéré 6/8 i 9/8 curt però complert. Ritmes diversos, lligats i picats. Extensió del Do greu al Fa agut.

“Belle province: Pointe-au-pic” d’André Ameller. Ed. Leduc, 1973. Moderato 3/4. La negra=108-112. Alternança de corxeres i tresets en diferents articulacions, normalment picat. Cinc sostinguts a l’armadura. Extensió del Do sostingut greu al Mi sostingut agut.

“Spiritual et dance exotique” de Jean Avignon. Ed. Billaudot, 1967. 1r moviment: Andantino cantabile, la negra=80; 2n moviment: Très rythmé, la blanca=84. Es una peça per treballar els diferents i nombrosos signes d’accentuació. Extensió del Re greu al Do agut.

“Pastourelle” de Jean Bouvard. Ed. Billaudot. Un sol moviment Andantino 6/8. La negra amb punt = 68. Frases expresives en legato. Petita cadença al final. Extensió del Do greu al Mi agut.

“L’Âge d’Or” de Jacques Ibert. Ed. Leduc, 1956. Extret de “Le Chevalier errant”. Molt musical amb passatges legato amb semicorxeres. No hi ha picat.

Obres per saxòfon Bb i piano:

“Vocalise” d’Albert Roussel. Ed. Lemoine, 1973. Moderato 5/8 i 2/4. La corxera=152. Dos sostinguts a l’armadura amb ritmes i articulacions variats. 

“Belle province: Pointe-au-pic” d’André Ameller. Ed. Leduc, 1973. Moderato 3/4. La negra=108-112. Alternança de corxeres i tresets en diferents articulacions, normalment picat. Dos sostinguts a l’armadura. Extensió del Re greu al Mi agut.

“In Arcadie (Fantasie pastorale)” de Jules Demersseman. Ed. Molenaar, 1970. Cinc parts: Andante 3/4, Allegretto 2/4, Andantino Poco agitato 12/8, tornada al primer moviment i un Allegro en forma de Coda.“Epitaph to John Coltrane” OP. 86, d’Aubert Lemeland. Ed. Billaudot. 1r moviment: Andante espressivo, la negra=54; 2n moviment: Vivo e ritmico 3/8 i 5/8 alternats, la negra amb punt =96 (amb negres i corxeres); 3r moviment: Lento espressivo, la negra=63.

L’especialitat de flauta travessera està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

Al finalitzar els sis cursos l’alumne/a ha de poder tenir un bon nivell i controlar aspectes com la postura, la respiració, l’articulació, el so, l’afinació o la creativitat. A més, ha de fer les audicions amb públic al finalitzar el trimestre, haver tocat al llarg dels sis anys amb diversos estils a través dels estudis i peces, i tocar amb conjunt amb altres flautistes (conjunt).

Cal assenyalar que l’evolució i el progrés de l’alumne/a ve marcada per diversos factors en el seu desenvolupament físic i psicosocial, per la qual cosa es té en compte com s’arriba al final de sisè. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

L’objectiu principal és que l’alumne/a estigui preparat/da per a poder realitzar amb condicions, si ho desitja, la prova d’accés a Grau Professional, a més de gaudir de la música i l’aprenentatge de l’instrument durant els sis cursos d’elemental.

Séverine Rospocher

Séverine Rospocher

Flauta Travessera

Repertori

Mètodes

La flûte traversière, vol. 1, d’I. Ory

A beginner’s book for the flute, vol. 1, de T. Wye

Spiel und arbeitbuch, d’A. Stahl

Obres

Cançons populars

La fête forraine, de G. Meunier

Cantos, de P.Proust

Un hibou chou, de P.Proust

Conjunt

Conjunto instrumental, de Z. Nömar

Mètodes i estudis

La flûte traversière, vol. 1, d’I. Ory

La flûte traversière, vol. 2, d’I. Ory

Les cahiers de la flûte, vol. 1, de N. Brochot

Spiel und arbeitbuch, d’A. Stahl

Symphonic études, de P. Proust

Flute scale workbook, de S. Hunt

Obres

4 pièces faciles, d’E. Bozza

Un petit oiseau dans le jardin, de C. H. Joubert

5 peces fàcils (algunes), de N. Rota

Sonatina núm. 1 en Fa M, de J. Hook

Three easy sonatas., de J. B. Vanhal

Berceuse, d’I. Albéniz

L’automate, de G. Grognet

Chanson de Gautier, de C. H. Joubert

Menthe à l’eau, d’A. Carlin

Le petit ponney, de B. Fleurette

Conjunt 

Werke von Bartók und Kodály für Flöte und Klavier, de B. Bartók/Z. Kodály

“Ce qui cause mon tourment...”, de C. H. Joubert

Conjunto instrumental, de Z. Nömar

Mètodes i estudis 

La flûte traversière, vol. 2, d’I. Ory

La flûte traversière, vol. 3, d’I. Ory

Célèbre méthode complète de flûte, vol. 1, de H. Altés

50 études mélodiques, Op. 4, llibre 1, de J. Demersseman

18 petites études rythmiques, de C. Cheret

Études mignonnes, Op. 131, de G. Gariboldi

Obres 

Pauvre petite pomme, de C. H. Joubert

Early hungarian dances, de F. Farkas

Le petit chevrier corse, de H. Tomasi

Le petit nègre, de C. Debussy

Air et dance, de C. Le Flemming

Sonatina, de J. Pál

Sérénade, de G. Pierné

9 norvegian folkbsongs, de E. Grieg

4 divertissements, de J. M. Damase

Early hungarian dances from the XVIIe century, de F. Farkas

Conjunt

12 Walzer, de G. Rossini

Emeraude et rubis, de E. Lejet

Sakura, de F. Michael

L’especialitat de clarinet està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

En el primer curs, a causa de la manca de desenvolupament corporal, l’alumnat s’inicia amb la flauta de bec. En els següents cursos l’objectiu general és que l’alumne/a assoleixi la capacitat tècnica i interpretativa per poder gaudir de la música, el seu instrument, i pugui estar preparat/da per realitzar la prova d’accés, si ho desitja.

Durant aquests cinc cursos es té cura de treballar la coordinació tècnica, posició corporal adequada, desenvolupament de la respiració diafragmàtica, treball d’embocadura (flexibilitat i emissió del so), repertori adequat al desenvolupament de l’alumne/a, creativitat, afinació, articulació, paràmetres interpretatius, improvisació, digitació. A més, s’ha de fomentar l’hàbit d’estudi, l’actuació en públic, el coneixement històric i conceptual de l’instrument, l’hàbit d’escoltar música per a l’instrument i realitzar música amb altres companys.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

Elvira Querol i Querol

Elvira Querol i Querol

Clarinet

Repertori

Per motius de desenvolupament corporal, durant aquest primer curs la majoria de l’alumnat farà flauta de bec.

Estudis

G. Dangain: L’A.B.C. du jeune clarinettiste (1r volum), Gérard Billaudot. De la lliçó 1 a la 4 

J. Boerstoel, J. Kastelein: Escuchar, leer & tocar, De haske. De la unitat 1 a la 8 

Obres

P. Harris: Party time!, ABRSM Publishing. “On the sea”; “Royal procession”; “Ghostly Mormoringes”; “Serenade for Esther”; “Cup of tea”; “Hedgehog”

R. Manz: Die fröhliche klarinette, Schott. Cançons núms. 1, 3, 4, 6 i 7

Cançons populars

El despertador

Pedra, pedreta 

La lluna, la pruna 

Els titelles 

Campaneta la ning ning 

Plou i fa sol 

Cargol, treu banya 

El gegant del pi 

Els reis de l’orient 

El dijous llarder 

Què hem menjat? 

No n’estic amiga 

Cançó del pescador 

Rac, rac

Sol, solet 

Per tot sants castanyes 

Ara ve Nadal 

Arri, tatanet 

Bim, bom 

Ball manetes 

Surt sol, solet 

Cinc pometes té el pomer 

Cada dia al dematí

Música de cambra: Duets, Trios i Quartets

R. Manz: Duets,Trios i Quartets núms. 2, 8 i 9, Schott

P. M. Dubois: Duet núm. 1, Billaudot

Mecanisme i tècnica

Escales majors i menors (de memòria) fins a una alteració (Dues octaves)

Estudis

G. Dangain: L’ABC du jeune clarinettiste (1r vol.), Billaudot. De la lliçó 5 a la 15

Obres

J. Lancelot, H. Classens: La clarinette classique (vol. A), Combre. Del núm. 1 al 13.

P. Harris: Party Time!, ABRSM Publishing. “Pony and Trap”; “Golden Hill”; “Tea Cakes and Cream”; “Merlin’s Cave”; “Monsters”; “Tractor”; “Harlequin”; “Calm Waters”; “March of the Clarinet Teachers”

J. Lanning: Making The Grade 1/2, Chester Music. Fins a “O no, John!”

J. Davies, P. Reade: First Book of Clarinet Solos, Faber Music. Del núm. 1 al 4

R. Manz: Die Fröhliche Klarinette, Schott. Núms. 11, 12, 14, 15, 17 i 19

Música de cambra: Duets, Trios i Quartets

R. Manz: Duets,Trios i Quartets núms. 9, 10, 13, 20 i 23, Schott

Mecanisme i tècnica

G. Dangain: Cahier de gammes, Billaudot. Escales diatòniques, terceres i terceres dobles, Fins a 2 alteracions 

Escala cromàtica. Del mi2 fins al do5

Estudis

G. Dangain: L’ABC du jeune clarinettiste (2n volum), Billaudot. De la lliçó 1 a la 3 

J. Lancelot: 20 études faciles, Billaudot. De l’estudi num. 1 al 11

Obres

J. Lancelot, H. Classens: La clarinette classique (vol. A), Combre. Del núm. 14 al 25

J. Lanning: Making The Grade 1/2, Chester Music. A partir de Sarabande

J. Davies, P. Reade: First book of clarinet solos, Faber Music. Núms. 5, 6, 7 i 8

R. Manz: Die Fröhliche Klarinette, Schott. Núms. 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, i 29

Música de cambra: Duets, Trios i Quartets

P. M. Stouffer: Easy six for two, Kendor Music

Mecanisme i tècnica

G. Dangain: Cahier de gammes, Billaudot. Fins a tres alteracions: escales diatòniques, terceres, terceres dobles, acords perfectes 

Escala cromàtica: Del mi2 fins al mi5

Estudis

G. Dangain: L’ABC du jeune clarinettiste (2n volum), Billaudot. De la lliçó 4 a la 11

J. Lancelot: 20 études faciles, Billaudot. De l’estudi núm. 12 al 20

Obres

J. Lancelot, H. Classens: La clarinette classique (vol. B), Combre

H. Ferguson: Four short pieces, Boosey & Hawkes. 1r moviment

R. Grimal: Serenata de otoño, Boileau

Nöel-Gallon: Les comtemporains ecrivent pour les instruments à vent (Vol. 1). “Cantabile”, Billaudot

J. Lanning: Making the grade 3, Chester Music. Fins a “He ain’t heavy’s he’s my brother”

J. Davies, P. Reade: First book of clarinet solos, Faber Music. Núms. 9, 10, 11, 19, 18 i 20

Música de cambra: Duets, Trios i Quartets

F. Weber, A. Ostling: Duets for clarinet students, Núms. 1, 3, 4 i 5

Mecanisme i tècnica

G. Dangain: Cahier de gammes, Billaudot. Fins a 4 alteracions: tots els apartats 

Escala cromàtica: Del mi2 fins al sol5

Estudis

G. Dangain: L’ABC du jeune clarinettiste (2n volum), Billaudot. De la lliçó 12 a la 14 

J. Lancelot: 25 études faciles et progressives (5, 10, 15, 20; 7, 9, 17, 22, 24), Edicions Musicals Transatlantiques

Obres

J. Lancelot i H. Classens: La clarinette classique (vol. C), Combre. Núms. 3, 4, 6, 7, 13, 17, 18, 19

X. Boliart: Tres estiuenques (2n moviment), MF

J. M. Defaye: Suite mineral, Leduc. Vol. 1: Diorite Orbiculaire Vol. 2: Malachite Vol. 3: Lapis-Lazuli

P. Degenne: Pastourelle, Leduc 

M. Delgiudice: Allegretto, Leduc. 2n mov. de la Pastourelle

P. M. Dubois: Mini-ranch, Lido Melodies 

P. M. Dubois: Romance, Leduc 

Nöel-Gallon: Les contemporains écrivent pour les instruments à vent (Vol. 1), Billaudot. Cantabile

R. Grimal: Nostalgia, Boileau 

R. Grimal: Serenata de otoño, Boileau

J. X. Lefèvre: Sonata Núm. 1 en Si b Major, Oxford University Press (1r moviment)

J. X. Lefèvre: Sonata Núm. 2 en Sol menor, Oxford University Press (3r moviment)

J. X. Lefèvre: Sonata Núm. 3 en Fa Major, Oxford University Press (3r moviment)

A. Planàs: Fervorosa, Boileau 

A. Roussel: Aria, Leduc 

J. Davies, P. Reade: First book of clarinet solos, Faber Music. Núms. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28

J. Lanning: Making the grade 3, Chester Music. A partir d’“America”

Música de cambra: Duets, Trios i Quartets

F. Weber, A. Ostling: Duets for clarinet students. Del núm. 6 al 16

L’especialitat de fagot està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

A l’aula de fagot, degut a la mida de l’instrument, l’alumne/a comença a familiaritzar-se amb les tres característiques comunes als instruments de vent (columna d’aire, digitacions i articulació) per mitjà de la flauta de bec. El canvi de fagot es farà en funció del desenvolupament físic de l’alumnat. Generalment a tercer curs.

En els continguts per cursos es treballa la respiració diafragmàtica, la formació i emissió del so, la correcta posició del cos, l’afinació, articulació, digitació, interpretació, repertori, o la iniciació a la construcció de canyes.

Pel que fa als criteris d’avaluació, la classe individual proporciona la informació necessària per a realitzar una avaluació continuada del progrés de l’alumne/a. L’audició en públic és, a més, l’espai periòdic per desenvolupar la memòria, la interpretació, l’autocontrol i els rudiments inherents a la vessant d’espectacle que té la música. 

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

Sara Pares i Masdevall

Sara Pares i Masdevall

Música endins | Educació Corporal | Flauta de Bec | Fagot
Laura Serra i Garcia

Laura Serra i Garcia

Cap de departament d'agrupacions instrumentals i corals | Agrupacions Instrumentals i Corals | Fagot

Repertori

Les obres incloses en aquest llistat són una mera referència i poden ser permutades per altres obres de nivell similar.

Degut a la mida del fagot, els/les alumnes de primer i segon curs s’introdueixen en el que és un instrument de vent a partir de la flauta de bec. Amb aquest instrument comencen a familiaritzar-se amb la columna d’aire, les digitacions i l’articulació, que són els tres elements comuns en tots els instruments de vent. 

Segons quina sigui l’edat i la constitució física de l’alumnat, el fagot pròpiament es començarà a segon o tercer curs de grau elemental, i fins i tot eventualment a quart.

Material de treball 

Aprende tocando el fagot, de Peter Wastall / Boosey & Hawkes

A tune a day

Going solo bassoon 

Razzamajazz 

Team woodwind bassoon 

Bassoon School, de Julius Weissenborn 

The really easy bassoon book

Cello for beginners

Material de treball 

Aprende tocando el fagot, de Peter Wastall / Boosey & Hawkes

A tune a day

Going solo bassoon 

Razzamajazz 

Team woodwind bassoon 

Bassoon School, de Julius Weissenborn 

The really easy bassoon book

Cello for beginners

Material de treball 

Aprende tocando el fagot, de Peter Wastall / Boosey & Hawkes

A tune a day

Going solo bassoon 

Razzamajazz 

Team woodwind bassoon 

Bassoon School, de Julius Weissenborn 

The really easy bassoon book

Cello for beginners

”Four sketches” per a fagot i piano, de G. Jacob

”Sérenade” de Reutter

Material de treball 

Aprende tocando el fagot, de Peter Wastall / Boosey & Hawkes

Fagottschule, de Julius Weissenborn

Team woodwind bassoon 

The really easy bassoon book

”Vieille chanson a boire”, de E. Goosens

Fantasia, de Bariller

Romanza apassionata, de C.M. von Weber

Miscellany for bassoon vol.I

“A peacefull peace, a Little vals” i “L’après-midi d’un dinosaure”, de G. Jacob

Arioso & Humoreske, de J. Weissenborn

Scherzo op.55, de J. Hall

Waltz, de M. Rose

Sonata (1r i 2n mov.), de B. Marcello

Toccatina, de Gabaye

Soir à Saint Emilion, de H.Sauguet

Classical Album /Ed. Bosey & Hawkes

“L’Elefant”, de Carnaval dels animals, de C. Saint-Saens

L’especialitat d’oboè està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

En els dos primers cursos l’alumnat s’introdueix en l’instrument i la música a través de cançons populars adequades a la seva capacitat física i cognitiva, i en els següents, ja és treballa amb metodologia, estudis, obres amb piano i obres per a conjunt (duos i trios). 

Els continguts generals, a desenvolupar en els sis anys d’elemental, inclouen treballar la posició, respiració, registre i digitació; sonoritat i dinàmiques, afinació, articulació i atacs, velocitat, metodologia de treball, conjunt instrumental, audicions i concerts, treballar la vessant d’espectacle que té la música, repertori i estils, lectura, funcionament i morfologia de l’instrument, anàlisi i vocabulari, i atenció a les actituds, valors i normes necessàries per al correcte desenvolupament de l’alumne/a i de l’aula.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i de instrument d’una manera sòlida i equilibrada.

Berta Gasull i Altisent

Berta Gasull i Altisent

Oboè
Pau Roca i Carreras

Pau Roca i Carreras

Oboè

Repertori

Mètodes

Kember&Ramsden&Purton - Déchiffrage pour le hautbois 1 – mètode. (Exercicis, duets amb el professor, obres amb acompanyament de piano).

Mètode: Look, listen and learn 1. De haske. (Exercicis, duets amb el professor i cançons amb acompanyament de CD).

Cançons populars

Ara ve Nadal

Plou i fa sol

Sol solet

Cargol treu banya

El gegant del pi

La lluna, la pruna

El patufet

Frère Jacques

La pastoreta

Margarideta

Mètodes

L’ABC du jeune hautboiste, Cahier 1. Michel Giot. Ed. Billaudot. 

L’ABC du jeune hautboiste, Cahier 3. 20 acompagnements de piano (Complément des cahiers 1 et 2). Michel Giot. Ed. Billaudot.

Aprèn tocant l’oboè. Peter Wastall. Ed. Boosey Hawkes. 

Méthode d’hautbois. Niverd Pierlot. Ed. Billaudot.

Méthode. Pour le début du hautbois. Fernand Gillet. Ed. Leduc.

Mètode. Look, listen and learn 1. De haske. (CD)

Reculls (diversos autors)

Oboerimisik für anfanger. Ed. Budapest.

Spielbuch 1. Cançons amb piano, duets i trios. Bettina Doemens i Ursula Maiwald. Ed. Schott.

Oboe music to enjoy. Vol. 1 i 2. Ed. Nova Music.

Caurette et Classens - Le Hautbois Classique, Vol. A. Per a oboè i piano.

Obres amb piano

The Really Easy Oboe Book. Robert Hirichliffe. Ed. Faber Music.

Easy music series. Christopher Norton. Ed. Boosey Hawkes.

Duets i trios

Ich spiele... was spielst du?. Melodies per oboè i baix. Autors diversos. Ed. Zimmermann-Frankfurt.

Spielbuch 1. Bettina Doemens i Ursula Maiwald. Ed. Schott.

Mètodes

L’ABC du jeune hautboiste, Cahier 1. Michel Giot. Ed. Billaudot. 

L’ABC du jeune hautboiste, Cahier 3. 20 acompagnements de piano (Complément des cahiers 1 et 2). Michel Giot. Ed. Billaudot.

Aprèn tocant l’oboè. Peter Wastall. Ed. Boosey Hawkes.

Mètode. Look, listen and learn 1. De haske. (CD)

Estudis

Études et sonates pour hautbois. 1r volum. H.Brod. Ed. Leduc. 

Reculls (diversos autors)

Oboemusik fùr anfanger. Ed. Budapest.

Spielbuch. 1. Cançons amb piano, duets i trios. Bettina Doemens i Ursula Maiwald. Ed. Schott.

Oboe music to enjoy. Ed. Nova Music.

Caurette et Classens - Le Hautbois Classique, Vol.A. Per a oboè i piano.

Caurette et Classens - Le Hautbois Classique, Vol.B. Per a oboè i piano.

Obres amb piano

The Really Easy Oboe Book. Robert Hinchliffe. Ed. Faber Music.

Easy music series. Christopher Norton. Ed. Boosey Hawkes. 

Panis Angelicus. C. Franck. Ed. Nova Music.

Duets i trios

Fuvoladuók II. Edited by Z. Jeney. Diversos autors. Ed. Musica Budapest. 

Spielbuch 1. Bettina Doenens i Ursula Maiwald. Ed. Schott.

Material de treball 

Aprende tocando el fagot, de Peter Wastall / Boosey & Hawkes

A tune a day

Going solo bassoon 

Razzamajazz 

Team woodwind bassoon 

Bassoon School, de Julius Weissenborn 

The really easy bassoon book

Cello for beginners

”Four sketches” per a fagot i piano, de G. Jacob

”Sérenade” de Reutter

Exercicis

La téchnique du hautbois. Étude rationelle des gammes, 1a part. L.Bleuzet. Ed. Leduc.

Mètodes

Méthode complète de hautbois. Vol.II. Appolon Marie-Rose Barret. Ed. Leduc.

Mètode. Look, listen and learn 2. De haske. (CD)

Estudis

Études progressives. Exercicis d’articulation pour hautbois. 2a part. J.Sellner. Ed. Billaudot.

50 Études faciles et progressives pour hautbois. Cahier 1. G.Lacour. Ed. Billaudot. 

Études et sonates pour hautbois. lr volum. H.Brod. Ed. Leduc.

80 Graded Studies for oboe. Book one. John Davis & Paul Harris. Faber Edition.

60 estudis fàcils. Pushechnikov, E.A. Ed. Breitkopf.

Reculls (diversos autors)

First book of oboe solos. Autors diversos. Per oboè i piano. Ed. Faber.

Airobics (àlbum). P.Verrall. Ed. Simroch, Londres.

Classical Album. A.Willer. Ed. Boosey, Londres.

Caurette et Classens - Le Hautbois Classique, Vol.C. Per a oboè i piano.

Obres amb piano

Tango. Albéniz - Lanning. Ed. Fentone. Northants. 

Berceuse. Albéniz, Isaac. Ed. Leduc. 

Ancelin, Pierre. Garrigue. Ed. Ouvrières. 

Barlow, Wayne. The Winter’s Passed. Ed. Eastman Mus.

Debussy, Claude. Le petit nègre. Ed. Zimmerman.

Three Elizabethan Pieces. H.Craxton. Ed. Oxford, Londres. 

La Grande Misère. P.Degenne. Ed. Leduc. 

Pièce. G.Fauré. Ed. Leduc.

Pièce V. C.Frank. Ed. Leduc. 

Panis Angelicus. Frank - Reid. Ed. Nova Music, Sussex. 

Summertime. Gershwin - Reid. Ed. Nova Music, Sussex.

Granados, Enric. Two poetic scenes. Ed. Westerninter. Music.

Grieg, Edvard. Chanson de solveig. Ed. Fentone.

Tunefül Pieces for Study and Performance for oboe and piano, Op.58. Richard Hofmann. Ed. Universal Edition.

Prélude. P.Houdy. Ed. Leduc. 

Jacobs, Gordon. Interludes. Ed. Emerson. 

Joubert, Claude-Henry. Ballade de la Fleur Novele. Ed. Robert Martin. 

Andante et Musette. E.Marcelin. Ed. Leduc. 

Massià, Joan. Rigoudon. Ed. J.Massià/E. Climent.

Chantefable. M.Mériot. Ed. M. Combre, Paris. 

Morricone, Ennio. Gabriels oboe. Ed. Golden River Mus.

Pierné, Gabriel. Pièce en sol m op.5. Ed. Leduc.

Reger, Max. Romanze. Ed. Breitkopf.

Pavan and dance. Alec Rowley. Ed. Boosey & Hawkes.

Saint-Säens, Camille. Le cygne. Ed. Ensemble Mus.

Gymnopédies. Satie - De Smet. Ed. Fentone - Northants.

Sor, Fernando. La romanesca. Ed. Schott.

Zarabanda i Minué. Murcia - Zamacois. Ed. Boileau. 

Españoleta. Sanz - Zamacois. Ed. Boileau. 

Milan, Luís de i Sanz, Gaspar - Zamacois, Joaquim. Pavana i Folías. Ed. Boileau.

Musica antiga

Berceuse (en rondeau). Couperin. Ed. Leduc.

Cèlebre Largo (de l’òpera Xerxes). Haendel - Brisset. Ed. Billaudot.

Babell, William. Sonata en sol m. Ed. Oxford Univ.

Bach-Bleuzet. Bourrée. Ed. Leduc.

Bach-Gounod-Reid. Ave maria. Ed. Nova Music.

Corelli, Arcangelo. Concert núm. 2. Ed. Bossey & Hawkes.

Geminiani, Francesco. Sonata en mi m. Ed. Oxford Univ. Press.

Haendel, Georg Friedrich. Concert núm. 1. Ed. Bossey & Hawkes.

Haendel, Georg Friedrich. Concert núm. 2. Ed. Bossey & Hawkes. 

Haendel, Georg Friedrich. Sonata núm. 1 en sib m. Ed. Bärenreiter.

Loillet de Gant, Jean Baptiste. Sonata in g major. Ed. International Music Company.

Marcello, Benedetto. Largo i allegretto. Ed. Chester Music.

Telemann, Georg Philipp. Partita núm. 2 per a oboè. Ed. Bärenreiter.

Concert en Mim. Telemann. 

Cinc Suites fàcils del Barroc - Anònim. Ed. Schott 2610 Mainz.

Anònim. 18 Danses catalanes del segle XVIII. Ed. Tritó.

Duets i trios

Fuvoladuók II. Edited by Z.Jeney. Diversos autors. Ed. Musica Budapest.

Spielbuch 1. Bettina Doemens i Ursula Maiwald. Ed. Schott.

L’especialitat de percussió està dividida en sis cursos en el Grau Elemental. S’estudien i es van introduint els instruments a mesura que es va produint el desenvolupament físic i cognitiu de l’alumne/a. Els instruments de percussió d’elemental són la caixa, el piano, el xilòfon, les timbales, la bateria, instruments d’orquestra (bombo, plats pandereta, triangle), djembé, cajón, entre d’altres. Al llarg dels diferents cursos els/les alumnes han de preparar un seguit de peces i participar en les diferents formacions del Conservatori i del departament pensades per al desenvolupament musical de l’estudiant.

A través de les classes individuals es farà una avaluació continuada que ha de permetre mesurar la capacitat d’interpretació musical i tècnica. A més, es tindran en compte la motivació, l’interès de l’alumna/e i els pares en l’aprenentatge musical, els hàbits d’estudi, aprendre a estudiar (autonomia), l’adaptació al centre, el professor i els companys.

Al llarg del curs es fan tres audicions amb públic que serviran per avaluar les capacitats musicals, tècniques i de gestió emocional de l’alumna/e.

Durant el curs també s’avalua la posició del cos i la relaxació, agafar les baquetes correctament (cada instrument té les seves especificitats i les baquetes s’han d’agafar d’una determinada manera per a produir el so i rebot correcte), l’articulació (diferent per a cada instrument), lloc correcte on tocar l’instrument, moviment continu i de desplaçament (relacionat amb la relaxació i eina bàsica per a produir un so ric en timbres, a més de ser l’eina tècnica més important per tocar amb claredat), la lectura rítmica i melòdica, la creativitat i la improvisació, la memorització, la lectura a vista, la capacitat de tocar amb altres companys i/o professor, tenir cura del material de l’aula (instruments) i del material personal (baquetes i llibres).

El objectius generals que es treballen inclouen la posició corporal, el control i subjecció de les baquetes en cada instrument, possibilitats sonores, articulacions i desenvolupament tècnic, velocitat, interpretació (matisos, tempo agògic, caràcter...), creativitat i improvisació, lectura, concentració i atenció selectiva, respecte pels instruments, professor i companys, l’audició com a eina per desenvolupar les habilitats interpretatives, tècniques i de control emocional.

L’objectiu al finalitzar els sis cursos és que l’alumne/a gaudeixi de la música i assoleixi el nivell necessari per a realitzar amb garanties l’examen per accedir als estudis de Grau Professional si ho desitja. La metodologia i el repertori seran adaptatius durant els cursos al desenvolupament individual, tarannà particular, gustos musicals, però procurant en tot moment complir amb uns mínims i que l’alumna/e aprengui i construeixi el seu coneixement musical i dels instruments d’una manera sòlida i equilibrada.

Sebastià Bel i Domènech

Sebastià Bel i Domènech

Cap Departament de Vent i Percussió | Percussió

Repertori

ANDREU, Maria. Do Re Mi. DINSIC publicacions musicals.

JOAQUÍN I PLANES, Xavier. Percussió 1. DINSIC publicacions musicals, 1995.

Llenguatge musical Iniciació 1. Publicacions de la Abadia de Montserrat.

ANDREU, Maria. Do Re Mi. DINSIC publicacions musicals.

DOMÈNECH, Raül; MEDINA, Jorge. Percuaderno 1. Edicions Tot per L’aire.

JOAQUÍN I PLANES, Xavier. Percussió 1. DINSIC publicacions musicals, 1995.

TUCK, Kevin. 7 great peaces for Percussion. www.KTpercussion.com, 2004.

BARRATT, Carol. Bravo! Percussion. Book I-II. Boosey and Hawkes, 1996.

DOMÈNECH, Raül; MEDINA, Jorge. Percuaderno 1. Edicions Tot per L’aire.

JANSEN, Michael. Método de Percusión 1. Rivera editores, 2002.

BOMHOF, Gert. Mèthode de percussions à clavier 1. De Haske percussion series, 1999.

BARRATT, Carol. Bravo! Percussion. Book I-II. Boosey and Hawkes, 1996.

BOMHOF, Gert. Mèthode de percussions à clavier 1. De Haske percussion series, 1999.

JANSEN, Michael. Método de Percusión 2. Rivera editores, 2002.

BARRATT, Carol. Bravo! Percussion. Book I-II. Boosey and Hawkes, 1996.

BOMHOF, Gert. Mèthode de percussions à clavier 1. De Haske percussion series, 1999.

JANSEN, Michael. Método de Percusión 3. Rivera editores, 2002.

BARRATT, Carol. Bravo! Percussion. Book I-II. Boosey and Hawkes, 1996.

BOMHOF, Gert. Mèthode de percussions à clavier 1. De Haske percussion series, 1999.

JANSEN, Michael. Método de Percusión 3 i 4. Rivera editores, 2002.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.