Vés al contingut principal
Isaac Albéniz
Obriu el formulari de cerca

Òrgans de participació i de control en la gestió del centre:

 1. Òrgans unipersonals de govern del centre: l'equip directiu: la Directora acadèmica, la Cap d’estudis, la Coordinadora pedagògica i el Secretari acadèmic.
 2. El Consell Escolar i el Claustre de Professors.

Equip directiu

Anna Cassú i Serra

Anna Cassú i Serra

Equip directiu | Directora acadèmica | Piano
Jorgelina Giordano

Jorgelina Giordano

Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Eszter Schütz

Eszter Schütz

Equip Directiu | Coordinadora pedagògica | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Roger Tàpias i Farré

Roger Tàpias i Farré

Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

Personal d'administració i serveis

Jordi Costa Martí

Jordi Costa Martí

Unitat de Gestió als Usuaris i Suport Logístic
972 483 096
Nil Fernández Llopis

Nil Fernández Llopis

Unitat de Gestió als Usuaris i Suport Logístic
972200129
Anna Fusté Camps

Anna Fusté Camps

Unitat de Gestió als Usuaris i Suport Logístic
972 200 129
Anna Blasco Cantarero

Anna Blasco Cantarero

Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa /
972 483 135
Gemma Domènech Sistané

Gemma Domènech Sistané

Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa
972 483 089
Victòria Vilà Falcón

Victòria Vilà Falcón

Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa
972 483 102
Jordi Agustí i Ferrer

Jordi Agustí i Ferrer

Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa (Recursos Humans)
972 483 182
Esther Busquets Martín

Esther Busquets Martín

Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa (Recursos Humans)
972 200 129
Pilar Pablo Vela

Pilar Pablo Vela

Unitat de Gestió Acadèmica i Atenció a l'alumnat
972 483 080
Imma Vilà Pujolràs

Imma Vilà Pujolràs

Unitat de Gestió Acadèmica i Atenció a l'alumnat
972 483 168
Ester Bertran Mula

Ester Bertran Mula

Unitat de Gestió Cultural i Comunicació
972 487 097
Elisenda Vidal Comellas

Elisenda Vidal Comellas

Unitat de Gestió Cultural i Comunicació
972 487 097
Xavier Serra Arús

Xavier Serra Arús

Unitat de Biblioteca
972 483 097

El Consell Rector és l'òrgan superior de l'entitat a qui s'atribueix la titularitat de la màxima direcció de l'organisme i l'integren els membres següents:

Òrgans de govern: el Consell Rector, el President i el Vicepresident.
Òrgans de direcció: la Gerència de l’Organisme.
Òrgans consultius: el Consell assessor.

Presidència p.d.

Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident, pd

Gerència

Marta Morera i Sadurní

Marta Morera i Sadurní

Gerent | Direcció de l'organisme autònom | Representant de l'organisme autònom

Què ofereix?

A banda dels estudis musicals de Grau Professional, Nivell mitjà i de Nivell elemental, el Conservatori de Girona també ofereix a les persones majors de 12 anys la possibilitat d’estudiar música de forma lliure, sense seguir el projecte curricular de centre, mitjançant l’Aula Oberta.

A més d’aprendre a tocar els diferents instruments que s’ofereixen mitjançant classes individuals, també es poden cursar assignatures col·lectives.

Els instruments que es poden estudiar al centre són: Arpa, Cant, Clarinet, Clavicèmbal, Contrabaix, Fagot, Fiscorn, Flauta de bec, Flauta travessera, Flabiol i tamborí, Guitarra, Harmònium, Instruments de corda polsada del Renaixement i del barroc, Oboè, Orgue, Percussió, Piano, Saxòfon, Tenora, Tible, Trompa, Trompeta, Trombó, Tuba, Viola de gamba, Violí, Viola, Violoncel.

Les assignatures col·lectives que s’ofereixen dins l’Aula Oberta són: Música i Noves Tecnologies (en les especialitats de Finale i Cubase I i II, Apps i Música, Audiovisuals), Curs de Composició I i II, Curs específic per millorar el rendiment a la Prova d’Ingrés al Grau Superior, Harmonia moderna, Improvisació col·lectiva I i II, Música endins, Educació corporal, Formacions orquestrals i de coral, Escola de Cobla, Cursos de formació instrumental i de cant i Aula de Música Antiga.

Cursos

Classes individuals dirigides a instrumentistes i alumnes de cant a partir de 12 anys que vulguin aprofundir els seus estudis amb el professorat del Conservatori.

La durada del curs pot ser en el cas de instrumentistes: de 15 hores (30 minuts setmanals individuals) o de 30 hores (60 minuts setmanals individuals) i en el cas de cant 22 hores i mitja (45 minuts setmanals individuals) o 30 hores (60 minuts setmanals individuals). Si s’escau, els alumnes dels cursos de formació instrumental hauran de participar en les activitats de les Orquestres i Banda del Conservatori o en les activitats dels diferents departaments i aules instrumentals del centre (música de cambra, conferències, etc.) L’oferta de les especialitats és molt àmplia, no obstant les places es donaran segons la disponibilitat del centre. (veure llista d’instruments/professors)

Destinat a persones que ja van cursar almenys l'any de Grau Professional de Música. El curs pretén que els alumnes comprenguin el fenomen sonor en tota la seva amplitud per assolir les capacitats necessàries per realitzar tasques relacionades amb les noves tecnologies musicals.

Es  procurarà  cultivar  un  criteri  propi  per  realitzar  correctament enregistraments, mescles, masteritzacions i sonoritzacions.

En el camp de la informàtica i la tecnologia musical es treballarà amb seqüenciadors (Cubase), sintetitzadors, samplers i editors de partitures (Finale).

Horari

Dissabtes a determinar

Professor

Esteve Zulet i Barba
Esteve Zulet i Barba
Coordinador de l'Aula de Noves Tecnologies aplicades a la música | Flauta Travessera

“Has provat mai de tocar en directe sense fer servir partitures de paper i passant les pàgines amb uns pedals? Sabries escriure una partitura sense ordinador i després transformar-la en un fitxer d’àudio? T’agradaria poder crear fàcilment els teus acompanyaments de les peces que toques habitualment per fer-los sonar quan estudies i tocar-hi a sobre? I no preferiries saber organitzar-te molt bé les teves partitures en un d’aquests"

Dispositius per així no haver de portar-les més en paper? Doncs tot i això i molt més és el que farem aquí. Es faran servir principalment apps dissenyades per a iPad en l’entorn d’iOS d'Apple per tant es imprescindible disposar d’un Ipad.

Horari

Dissabtes a determinar

Professor

Alfred Cots i Via
Alfred Cots i Via
Cap de Departament de corda | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí

Horaris

Dissabtes a determinar

Assignatura compactada en dissabtes durant un curs, on s'aprenen de manera pràctica les tècniques del món audiovisual (imatge i so). Els alumnes descobriran diferents tècniques del món audiovisual, des de la fotografia, l'edició de vídeo i el so, fins a arribar a l'Stop motion, el Time lapse, etc. Es treballa amb programes d’edició de vídeo com el Premier pro.

Professor

Roger Tàpias i Farré
Roger Tàpias i Farré
Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

Curs que pretén, per una banda iniciar els alumnes en les tècniques bàsiques de la composició clàssica i contemporània, així com en la descripció i escriptura per als diversos instruments de l’orquestra. El curs comprèn classes teòriques de tècniques de composició i d’instrumentació, anàlisis d’obres mestres i composició amb la posterior correcció de treballs personals de cada alumne. A fi d’obtenir una formació el més pràctica possible, es faran diverses sessions d’interpretació pràctica d’aquests treballs tant a càrrec d’alumnes de música de cambra com a càrrec de músics professionals.

S’estableixen dos nivells:

Nivell I

Adreçat a alumnes debutants, amb una certa experiència  en harmonia, contrapunt, formes, etc... que vulguin aprofundir en aquest àmbit i desenvolupar la seva pròpia creativitat.

El curs és apte tant per a alumnes reglats com per als que no ho són. En  el  cas  dels  alumnes  reglats,  el  curs  es  considerarà  com  a assignatura  optativa  a  tots  els  efectes  acadèmics  (“composició elemental”).

No es necessiten altres coneixements que els propis dels dos últims cursos de grau mitjà o equivalents. En finalitzar el curs s’estendrà un diploma acreditatiu.

Horari

Dimecres de 16h. a 18h.

Professor

Miquel Sunyer i Bover
Miquel Sunyer i Bover
Composició Elemental | Composició i instrumentació | Contrapunt | Harmonia | Preparació al Grau Superior

Nivell II

Adreçat a alumnes que ja hagin fet el primer nivell o a d’altres amb experiència en el camp de la composició-instrumentació. Es pressuposa un coneixement ampli dels instruments de l’orquestra clàssica i de les tècniques de composició pròpies de la música clàssica-romàntica i de la primera meitat del s. XX.

En cas de dubte sobre si es té el nivell mínim per matricular-se o sobre quin és el grup adequat per fer-ho, cal posar-se en contacte amb el professor.

Horari

Dijous de 16h. a 18h.

Professor

Miquel Sunyer i Bover
Miquel Sunyer i Bover
Composició Elemental | Composició i instrumentació | Contrapunt | Harmonia | Preparació al Grau Superior

Aquest curs està dissenyat per a aquells alumnes que desitgen una formació específica per superar una prova d’accés al grau superior. Per poder ser admès és necessari acreditar uns coneixements teòrics suficients o haver acabat els estudis de grau professional.

Horari

Divendres de 16.00h. a 18.00h.

Professor

Miquel Sunyer i Bover
Miquel Sunyer i Bover
Composició Elemental | Composició i instrumentació | Contrapunt | Harmonia | Preparació al Grau Superior
Agustí Pérez i Aznar
Representants dels alumnes

L’assignatura d’harmonia moderna és una proposta recent, que encaixa amb la línia pedagògica dels conservatoris de Catalunya i la resta d’Europa, incorporant el llenguatge modern dins els ensenyaments reglats.

Adreçat a alumnes de nivell avançat, que tenen intenció d’iniciar-se en el llenguatge i la nomenclatura moderna, en l’anàlisi, el reconeixement auditiu i els trets estilístics de l’harmonia moderna i harmonia jazz, establint un vincle amb l’harmonia clàssica i contemporània.

Horari

Dimarts a determinar

Professor

Luis González Pérez
Luis González Pérez
Coordinador Aula de música moderna | Piano modern | Harmonia moderna i Improvisació col·lectiva

L’assignatura d’Improvisació col·lectiva és una proposta iniciada el curs 2020/2021. 

Des d’una vessant pràctica i amb la improvisació i la creativitat com a eix vertebral s’articula aquesta proposta per apropar els alumnes al llenguatge modern i a posar en pràctica aspectes de llenguatge musical amb l’instrument com: escales, acords, transport, tonalitats, motius melòdics, dictat, etc..

És una assignatura que pot afavorir l’alumne per interpretar partitures modernes, desenvolupar-se en contextos de solo i afavorir a la pràctica instrumental i la confiança interpretativa. Té com a objectiu despertar la curiositat cap a diferents estils de música, donar-li un visió àmplia i pràctica de la música moderna i jazz i donar-li eines per a un futur desenvolupament en aquest àmbit.

Horari

A determinar

Professor

Luis González Pérez
Luis González Pérez
Coordinador Aula de música moderna | Piano modern | Harmonia moderna i Improvisació col·lectiva

Vols tenir consciència del teu cos tant per fora com per dins? Tens ganes d'experimentar, visualitzar, recordar, sentir... amb la música? Vols que la música t'ajudi a conèixer una mica millor? Vols caminar cap a la serenitat, confiança i vitalitat que necessites a l'hora de posar-te damunt l'escenari? Vols alleujar i prevenir dolors musculars? Tens ganes de potenciar la teva creativitat? 

En aquesta assignatura hi trobaràs un espai per deixar "Que la música et porti allà on necessitis anar..."

Vols que la música t'ajudi a conèixer-te una mica millor? Vols agafar confiança dalt de l'escenari? Tens ganes de potenciar la teva creativitat? Si has contestat que sí a alguna d'aquestes preguntes ja tens l'excusa per tastar la Musicoteràpia a "Música endins", un espai per deixar que la música et porti allà on necessitis anar…

Horari

Divendres de 16:15 a 17:30 Aula 21

Professora

Sara Pares i Masdevall
Sara Pares i Masdevall
Música endins | Educació Corporal | Flauta de Bec | Fagot

Adreçada a alumnes de violí i viola amb una base tècnica consolidada amb l’objectiu de posar en pràctica els coneixements adquirits i aplicar els diferents recursos tècnics com; cops d’arcs, elements percudius i tímbrics, xops i pizzicatos; per poder interpretar músiques més enllà de la música clàssica.

Abordar músiques tradicional com la celta, zíngara, tango, arribant fins a la música moderna. Classes en grup.

Horari

A determinar

Professor

Jesús Lira i Diemeke
Jesús Lira i Diemeke
Violí

Des d’una vessant pràctica i amb el ritme i el so com a eix vertebral s’articula aquesta proposta per millorar la musicalitat i habilitats rítmiques de cada participant mitjançant la pràctica de ritmes binaris, ritmes ternaris, subdivisió, lectura rítmica, improvisació rítmica, polirítmies etc.

Horari

Dilluns a determinar

Professor

Manel Fortià i Brugué
Manel Fortià i Brugué
Baix elèctric i contrabaix modern

Pretén, de forma pràctica i divertida, que els alumnes desenvolupin més el seu sentit del ritme, per ajudar així a millorar les seves interpretacions. Apropament a les disciplines de la percussió en totes les seves formes (corporal i instrumental)

Horari

A determinar

Professor

Sebastià Bel i Domènech
Sebastià Bel i Domènech
Cap Departament de Vent i Percussió | Percussió

Curs dirigit a instrumentistes i alumnes de cant a partir de 12 anys que vulguin aprofundir els seus estudis amb el professorat del Conservatori.

La durada del curs pot ser en el cas de instrumentistes: de 15 hores (30 minuts setmanals individuals) o de 30 hores (60 minuts setmanals individuals) i en el cas de cant 22 hores i mitja (45 minuts setmanals individuals) o 30 hores (60 minuts setmanals individuals). Si s’escau, els alumnes dels cursos de formació instrumental hauran de participar en les activitats de les Orquestres i Banda del Conservatori o en les activitats dels diferents departaments i aules instrumentals del centre (música de cambra, conferències, etc.).

L'Aula de Música Antiga de Girona (AMA), en la seva quinzena edició, continua proposant a l’alumnat d'acostar-se a la música antiga i a la interpretació amb criteris històrics a través de: classes individuals, música de cambra, repertori i escenaris oberts a professorat i alumnes.

Més informació al següent enllaç

El curs està dirigit als alumnes de corda fregada (violí, viola, violoncel, contrabaix, viola de gamba) de final de grau professional: 4rt, 5è i 6è. El curs també està obert a alumnat extern, seguint el mateix model de l’assignatura de l’AMA. 

Dates

De 1 a 4 de setembre de 2022 al Monestir de Sant Daniel de Girona.

Durada

15 hores lectives per participant de classes d’instrument, música de cambra i orquestra barroca.

Professors

De l’Aula de Música Antiga 

Especialitats instrumentals

Arpa

Baix

Bateria

Cant

Clarinet

Clavicèmbal

Contrabaix

Fagot

Fiscorn

Flauta de bec

Flauta travessera

Guitarra

Harmònium

Instruments de corda

Oboè

Orgue

Percussió

Piano

Piano modern

Saxòfon

Tenora

Tible

Trompa

Trompeta

Trombó

Tuba

Viola de gamba

Violí

Violí barroc

Viola

Viola barroca

Violoncel

Formacions, corals i orquestrals

Adreçat a alumnes de violí, viola, celo i contrabaix entre 9 i 12 anys (que toquin l’instrument per 3r. any com a mínim)

Horari

Dimecres de17:45h a18:45h

Direcció

Eszter Schütz
Eszter Schütz
Equip Directiu | Coordinadora pedagògica | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí

Format per cantaires de 6 a 10 anys (1r a 4t de primària) procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són treballar la veu per treure resultats de qualitat, aprendre a cantar a veus, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure elements audiovisuals i coreogràfics.

Presenten tres concerts al llarg del curs: Nadal, un Concert familiar dins el cicle de Concerts Familiars del Conservatori i concert final amb d’altres agrupacions

Horari: divendres 17:30 a 18:30

Professora

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari:

De divendres de 18.30 h a 20 h

Format per cantaires de 10 a 15 anys  procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són  treballar tècnica vocal, cantar repertori a  tres veus blanques de diferents estils, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure musicals i participació en concursos internacionals.

Presenten tres concerts anuals: Nadal, segon trimestre i tercer trimestre. Cada dos anys es fa un viatge a finals de juny o inicis de juliol per participar en un concurs i també cada dos anys es fa una producció de teatre musical amb posada en escena.

Professora

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Vídeos

Horaris

Dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 16.30 h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis.

Professorat

A determinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis.

Adreçat a alumnes de 1r i 2n de grau professional

Horari

Dimecres de 18h a 19h

Direcció

David Canet i Castelló
David Canet i Castelló
Trompa

Adreçat a l’alumnat de vent avançat, a partir de 14 anys

Horari

Dissabtes al matí (a determinar)

Direcció

Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

Si toques trombó, trompeta, saxo, bateria, piano, baix i guitarra elèctrica i t’agrada el jazz i la música moderna la Big Band del Conservatori de Girona és la teva agrupació!

Amb un assaig setmanal treballem en diferents projectes de música moderna i jazz i participem en molts concerts i produccions molt emocionants.

Horari

Dijous de 19:30 a 21:00

Direcció

David Salleras i Quintana
David Salleras i Quintana
Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon

El COR JOVE del Conservatori de música de Girona incorpora noves veus de tots els registres per preparar projectes de teatre musical, musica antiga i músiques del món.

Les edats dels cantaires han d'estar incloses entre els 14  i els 25 anys

Dia d'assaig

Dilluns de 18 a 20

Prova de veu

Dilluns 27 de juny-18h i Dilluns 5 de setembre 18h-

Punt de trobada

hall de 2a planta del CMG (Gaspar Casal 5, 17001-Girona)

Dubtes i aclariments

jgiordano@cmg.cat

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Adreçat a alumnes de viola de gamba a partir de 12 anys.

Horari

Dissabtes al matí (a determinar)

Direcció

Pau Marcos i Vicens
Pau Marcos i Vicens
Viola de Gamba

L’Orquestra de guitarres del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona està formada pels alumnes de grau professional del centre. L’activitat també s’adreça a nois i noies d’altres escoles d’entre 13 i 18 anys. S’assaja setmanalment, en un ambient agradable i distès, treballant però, de manera molt rigorosa i intensa per preparar tots els concerts i les actuacions que la formació té al llarg del curs.

El seu repertori inclou obres originals per a orquestra de guitarres i també transcripcions per a aquesta formació.

Horari

Divendres de 19h a 21h

Direcció

Roger Tàpias i Farré
Roger Tàpias i Farré
Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

El Conservatori de Música de Girona va engegar durant el curs 2007-2008 L’Escola de Cobla per dotar a tothom qui ho vulgui de tots els mecanismes necessaris per:

a) facilitar l’aprenentatge d’un instrument pertanyent a la cobla de manera absolutament professional

b) poder accedir a treballar amb una cobla en treball col·lectiu i

c) la tècnica (teòrica i pràctica) per compondre i instrumentar per a cobla.

Horari

Dimarts de 18h. a 20h.

Professor

Francesc Cassú i Jordi
Francesc Cassú i Jordi
Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari

Divendres al matí horari pendent de confirmar

Professorat
Francesc Cassú i Jordi
Francesc Cassú i Jordi
Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Classes individuals d’instruments de cobla de 30 minuts o 1 hora setmanal.

Horari

A convenir amb el professor

Professorat
Conrad Rafart i Arza
Conrad Rafart i Arza
Tenora
Oriol Oller i Torró
Oriol Oller i Torró
Cap de departament d'agrupacions instrumentals i corals | Tible
Marcel Sabaté i Reixach
Marcel Sabaté i Reixach
Flabiol i tamborí
Jordi Estartús i Pujol
Jordi Estartús i Pujol
Fiscorn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec dui sed augue tempus efficitur. Etiam et fringilla tellus. Proin ullamcorper vehicula rhoncus. In in mauris massa. Mauris elementum ullamcorper iaculis.

Activitat oberta a tothom! No es requereixen coneixements musicals previs. Es treballarà l’educació de la veu en grups reduïts.

Horari

Dijous de 20h a 21h

Professorat

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Aquest curs el nostre centre ofereix 3 varietats de Combos.

Aquests grups estan destinats per aquells alumnes que vulguin aprofundir en el treball de repertori variat de standards i cançons, des del swing al rock o la fusió.

Es treballarà el fet de tocar en grup, la improvisació, les estructures formals dels temes i s’aprofundirà en els aspectes més rellevants de cada estil.

Combo Creatiu

L’assignatura va adreçada als alumnes de Grau Professional, Nivell Mitjà (1,2,3) i a alumnes d’aula oberta de nivell similar.

L’assignatura de combo creatiu és una nova proposta del centre que pretén donar una visió complementària a tota la música que té un repertori composat (ja siguin obres clàssiques o estàndards de jazz) enfocant la pràctica col·lectiva de la música a partir d’elements creats a l’aula.

Horari

A determinar

Professor
Ramon Prats i Roura
Ramon Prats i Roura
Percussió moderna i bateria

Combo Soul & Funk

És una assignatura totalment pràctica i per tant necessita de cert nivell vocal. És una assignatura equivalent a música de cambra amb música moderna i per tant es treballa la interacció, l’escolta i el fet de fer música en grup; així com també la improvisació, les estructures formals dels temes i els aspectes mes rellevants de cada estil.

Horari

Dilluns, hora pendent de determinar

Professor
Manel Fortià i Brugué
Manel Fortià i Brugué
Baix elèctric i contrabaix modern

Combo Jazz vocal

És una assignatura totalment pràctica i per tant necessita de cert nivell instrumental.

És una assignatura equivalent a música de cambra amb música moderna i per tant es treballa la interacció, l’escolta i el fet de fer música en grup; així com també la improvisació, les estructures formals dels temes i els aspectes mes rellevants de cada estil.

Horari

A determinar

Professor
Manel Fortià i Brugué
Manel Fortià i Brugué
Baix elèctric i contrabaix modern

Adreçat a alumnes de nivell elemental de viola de gamba, corda polsada i flauta de bec.

Horari

Dijous de 18h a19h

Direcció

Pau Marcos i Vicens
Pau Marcos i Vicens
Viola de Gamba

Adreçat a l’alumnat mes avançat de vent, per formar un grup de simfonieta (2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, 2 fagots i 2 trompes) Places limitades. Es farà una prova prèvia d’admissió.

Horari

Dimarts de 19h a 21h

Direcció

Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

Adreçat a tots l’alumnat de corda fregada, vent fusta, vent metall i percussió a partir de 14 anys.

Es realitzarà una prova de nivell.

Horari

Dimarts de 19h a 20h

Direcció

Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

L'objectiu d’aquesta assignatura és donar eines a l’alumnat per poder aprendre aspectes tècnics, teòrics i pràctics de l’instrument; per expressar-se i gaudir d’ell. La diferència amb una classe individual, és la manera de treballar. El número d’alumnes ideal per realitzar la classe és de 3.. La assignatura és una classe col·lectiva d’instrument i classe de pedagogia de grup. La durada de classe es 1h 30 min.

Horari

A determina

Professora

Melani Molina Villota
Melani Molina Villota
Arpa

El saxofon és un instrument jove, que participa poc en la música orquestral. Amb l’actual nivell de l’alumnat de grau professional i d’exalumnes que poden participar com a Aula Oberta, podem tenir un ensemble molt interessant per treballar estils de música de totes les èpoques i molt funcional per participar en concerts o actes. Conjuntament amb la Big Band pot ser una agrupació molt atractiva per l’alumnat i pel públic exterior.

Hi ha molts arranjaments per aquesta agrupació i hi poden participar altres disciplines com solistes, musica experimental..

Horari

A determinar (1cop al mes)

Professor

David Salleras i Quintana
David Salleras i Quintana
Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon

L’escola coral és un espai de formació artística per a cantaires d’ edats entre 6 i 14 anys. Es treballa de manera intensiva i amb la intenció de dur a terme projectes musicals desafiants, amb solos, orquestra, compartint escenari amb altres cors i agrupacions del territori.

La idea és desenvolupar la musicalitat, la veu i l’oïda al màxim, i muntar projectes musicals de qualitat, abordant referents del repertori coral.

Requeriments

Admissió condicionada a una prova que es realitzarà durant la primera setmana de setembre, els candidats tindran una audició individual amb la directora. Hauran de cantar una cançó qualsevol i fer exercicis d’oïda i de veu (repetició melòdica i rítmica i exercicis per conèixer les característiques dels cantaires: estat de salut de la veu i tessitura).

Horari

1h i 30 min. setmanal

Grup 1 divendres de 17,30h. a 18,30h. i Grup 2 de 18,30h. a 20h.

Alguns assajos intensius en dissabtes (data a confirmar)

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Cursos

L’objectiu dels estudis de Nivell Elemental és oferir una formació el més completa possible en les diferents vessants de la música. En finalitzar aquest període, l'alumnat pot optar a presentar-se a la prova de Pas de Grau per accedir al Grau Professional.

L’Organisme ofereix una línia d'ensenyament no reglat de nivell elemental per a infants a partir de 4 anys que comprèn els cursos de:

P-4: El curs de P-4 és un apropament al món de la música, on es treballen de manera lúdica, però seriosa, tots els seus components (melodia, ritme, harmonia).

P-5: A partir de P-5, els nens i nenes s’inicien en el coneixement de tots els instruments a través del “Tastasons”, a mes de seguir amb les classes de llenguatge.

1r: Des del 1r curs s'introdueix el treball del Cant Coral com a assignatura separada del llenguatge i l'alumnat comença a tocar un instrument.

2n i 3r: A 2n i 3r curs s'introdueix l'assignatura col·lectiva d'instrument amb sis sessions compactades al llarg del curs.

4t, 5é i 6é: En els cursos de 4t, 5è i 6è l'alumnat pot participar en les formacions col·lectives de nivell elemental (orquestra, banda, conjunt de música antiga). A 6è curs es prepara la prova d'accés a Grau Professional

Veure els horaris

Especialitats instrumentals

Formacions, corals i orquestrals

Horaris

Dimecres de 17:45 a 18:45h

L'Orquestra de corda de Nivell Elemental està formada per l'alumnat d'instruments de corda de 4t a 6è curs de Nivell Elemental.

Direcció

Eszter Schütz
Eszter Schütz
Equip Directiu | Coordinadora pedagògica | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Sergi Claret i Alegre
Sergi Claret i Alegre
Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí

Format per cantaires de 6 a 10 anys (1r a 4t de primària) procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són treballar la veu per treure resultats de qualitat, aprendre a cantar a veus, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure elements audiovisuals i coreogràfics.

Presenten tres concerts al llarg del curs: Nadal, un Concert familiar dins el cicle de Concerts Familiars del Conservatori i concert final amb d’altres agrupacions

Horari: Divendres de 17.30 h a 18.30 h

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari: Divendres de 18.30 h a 20 h

Format per cantaires de 10 a 15 anys  procedents de la nostra escola de música o externs, com a alumnes d’Aula Oberta. Els objectius són  treballar tècnica vocal, cantar repertori a  tres veus blanques de diferents estils, participar en concerts amb sentit artístic que poden incloure musicals i participació en concursos internacionals.

Presenten tres concerts anuals: Nadal, segon trimestre i tercer trimestre. Cada dos anys es fa un viatge a finals de juny o inicis de juliol per participar en un concurs i també cada dos anys es fa una producció de teatre musical amb posada en escena.

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Horari: Dimarts de 18 h a 19 h

L’objectiu de la Banda infantil és desenvolupar l’escolta activa dels participants i transmetre el gaudir de fer música en grup. Com a finalitat pedagògica, es tracta de promoure el binomi ensenyança-aprenentatge entre membres d’un mateix instrument,  a més de fomentar el respecte als  companys a través de l’escolta i el silenci a l’aula. La finalitat artística és viure l’experiència de tocar en un conjunt i dur a terme activitats com poden ser: un concert, acompanyar un cor o fer una col·laboració amb les bandes de grau professional.

Direcció

Laura Serra i Garcia
Laura Serra i Garcia
Agrupacions Instrumentals i Corals | Fagot
Pau Roca i Carreras
Pau Roca i Carreras
Oboè

Llenguatge i classes col·lectives

Horaris en PDF

Equip docent

Videos

Professorat

Sònia Amaya i Tomàs
Sònia Amaya i Tomàs
Representants dels professors | Llenguatge Musical
Maike Burgdorf
Maike Burgdorf
Coordinadora d'activitats | Cordes Polsades | Llenguatge Musical
Laura Codina i Xiberta
Laura Codina i Xiberta
Cap de departament de llenguatge musical. Nivell elemental | Llenguatge Musical
Glòria Garcés i Ciurana
Glòria Garcés i Ciurana
Llenguatge Musical
Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Jordi Ortega González
Jordi Ortega González
Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

L'assignatura de Llenguatge musical és on es donen les eines necessàries per a un bon desenvolupament musical. Treballem la lectura, l'educació de l'oïda, el ritme, l'afinació i la part més teòrica de la música. Aquest treball es fa, en gran part, de manera vivencial, procurant que cada alumne/a pugui seguir el seu ritme d’aprenentatge. Aprenem a escoltar, interpretar i crear la música per desenvolupar una bona base musical.

Horaris: Dilluns 17.35 h a 18.30 h

Reportatges sobre els instruments del tastasons

El Tastasons és un taller de descoberta i experimentació en família. Els alumnes de P5, i un dels seus tutors, poden provar tots els instruments que s’oferten al centre al llarg de vàries sessions durant el curs. El professorat del Conservatori ensenya com sonen els instruments, explica com es toquen i deixa que els alumnes en facin un petit tast en forma de joc.

Horaris en PDF

Durant els cursos de 2n i 3r de Nivell elemental, els alumnes de vent, antiga, corda i percussió participen en l’assignatura Col·lectiva d’instrument. Aquesta es realitza en dissabtes esporàdics durant el curs, de manera compactada. L’objectiu de l’assignatura és iniciar els alumnes en el món de l’orquestra i la banda. Començar a trobar les eines per tocar en grup, escoltar i compartir la música amb els companys.

Horaris en PDF

Videos

Professorat

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera
Pilar Sanz Ball-llosera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Les classes de cant coral de nivell elemental son assajos de grups de 20/30 alumnes a on aprenem a cantar a veus a través de repertori català i d'arreu del món.

Es treballa veu i moviment: fonomimia i coreografies lliures i pautades. Es fan dos concerts durant el curs: Nadal i final de curs.

En relació a las Cookies durant la navegació

Una cookie (o galeta informàtica) és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al navegador de l'usuari, de manera que el lloc web pot consultar l'activitat prèvia de l'usuari. Les seves principals funcions són:

 • Portar el control d'usuaris: quan un usuari introdueix el seu nom d'usuari i contrasenya, s'emmagatzema una cookie perquè no hagi d’introduir-les per a cada pàgina del servidor. Per altra banda, una cookie no identifica només a una persona, sinó a una combinació de computadora-navegador-usuari.
 • Aconseguir informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari, entre d'altres.

Cookies pròpies:

Tipus de cookieFinalitat
cnolotci_sessionFacilitar informació d’inici a l’intranet
PHPSESSIDControl de sessió

Cookies de tercers en el portal:

Tipus de cookieEmpresaFinalitat+ Informació
_utma_utmb_utmc_utmzGoogleNavegació de forma Anónima que permet saber què es consulta i com es navegahttp://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Cookies insertades per altres canals en el portal:

Tipus de cookieEmpresaFinalidad+ Información
 TwitterVisitantehttps://twitter.com/privacy
 FacebookVisitantehttps://www.facebook.com/help/cookies
 PicassaVisitantehttp://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/

GESTIONAR COOKIES

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al teu ordinador.

Si no estàs segur de quin tipus i versió de navegador fas servir per accedir a internet:

 • Per Windows: has de clicar a “Ajuda” a la part superior de la finestra del teu navegador i seleccionar l’opció “Sobre el”.
 • Per Mac: amb la finestra del navegador oberta, s’ha de clicar al menú d’Apple i seleccionar l’opció “Sobre el…”.

COM GESTIONAR LES COOKIES A WINDOWS

Google Chrome

 1. Fes clic al menú de Chrome situat a la barra d’eines del navegador.
 2. Selecciona “Configuració”.
 3. Fes clic a “Mostrar opcions avançades…”
 4. A la secció “Privacitat”, fes clic al botó “Configuració de contingut…”.
 5. A la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominos o llocs web específics.
 6. Si necessites més detalls pots consultar l’ajuda de Google Chrome.

Microsoft Internet Explorer 7.0 y 8.0

 1. Fes clic al botó “Eines” i després a “Opcions d’Internet”.
 2. Fes clic a la fitxa “Privacitat” i, a continuació, mou el control lliscant a una posició intermitja entre els extrems superior i inferior, de forma que no es bloquegin ni permetin totes les cookies.
 3. Fes clic a “Llocs”.
 4. Al quadre “Direcció del lloc web”, escriu la direcció d’un lloc web i, després, fes clic a “Bloquejar” o “Permetre”.
 5. Mentre escriu, anirà apareixent una llista de les planes web que ja hagi visitat. Si fa clic en un element de la llista, es mostrarà al quadre Direcció del lloc web.
 6. Al finalitzar, fes clic a “Acceptar”.
 7. Torna a col·locar el control lliscant a la seva posició original i fes clic a “Acceptar”.
 8. Pots consultar l’ajuda de Windows per més informació.

Mozilla Firefox

 1. A la part superior de la finestra de Firefox, fes clic al botó Firefox i selecciona “Opcions”.
 2. Selecciona el panell “Privacitat”.
 3. A “Firefox podrà:” escull “Fer servir una configuració personalitzada per l’historial”.
 4. Marca l’opció “Acceptar cookies” per activar-les i desmarca-la per desactivar-les.
 5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Acceptar cookies de tercers”.
 6. Pots consultar l’ajuda de Mozilla per més informació.

Safari

 1. Fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona l’opció “Preferències”.
 2. Fes clic a “Privacitat”.
 3. A l’apartat “Bloquejar cookies” selecciona una de les següents opcions segons t’interessi: “De publicitat i tercers”, “Sempre”, o “Mai”.

Opera

 1. Fes clic a “Configuració” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona “Opcions”.
 2. A continuació selecciona la pestanya “Avançat” i a la llista de l’esquerra selecciona “Cookies”.
 3. A continuació selecciona “Acceptar cookies”.
 4. Disposa de tres opcions segons la preferència “Acceptar cookies”.

COM GESTIONAR LES COOKIES A MAC

Google Chrome

 1. Fes clic al menú de Chrome situat a la barra d’eines del navegador.
 2. Selecciona “Configuració”.
 3. Fes clic a “Mostrar opcions avançades…”
 4. A la secció “Privacitat”, fes clic al botó “Configuració de contingut…”.
 5. A la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominis o llocs web específics.

Microsoft Internet Explorer

 1. Fes clic a “Explorer” a la part superior de la finestra del seu navegador i selecciona les opcions de “Preferències”.
 2. Desplaça’t fins abaix fins que aparegui “Cookies” a Arxius rebuts.
 3. Selecciona l’opció “No preguntar mai”.
 4. Fes clic en “Acceptar”.

Mozilla Firefox

 1. A la barra de menús, fes clic al menú Firefox i selecciona “Preferències…”.
 2. Selecciona el panell Privacitat.
 3. A “Firefox podrà:” has d’escollir “Utilitzar una configuració personalitzada per l’historial”.
 4. Marca l’opció “Acceptar cookies” per activar-les, i desmarca-la per desactivar-les.
 5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Acceptar cookies de tercers”.

Safari

 1. Fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona l’opció “Preferències”.
 2. Fes clic a “Privacitat”.
 3. A l’apartat “Bloquejar cookies” selecciona una de les següents opcions segons t’interessi: “De publicitat i tercers”, “Sempre”, o “Mai”.

Opera

 1. Fes clic a “Opera” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona “Opcions”.
 2. A continuació selecciona la pestanya “Avançat” i a la llista de l’esquerra selecciona “Cookies”.
 3. A continuació, seleccion “Acceptar cookies”.
 4. Disposa de tres opcions segons la teva preferència: “Acceptar cookies”, “Acceptar cookies només del lloc visitat” i “No acceptar cookies mai”.

Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. Dóna compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb CIF P6700015H, i domicili al carrer Gaspar Casal, núm. 5, 17001 de Girona, www.cmg.cat

Amb quins criteris tractem les dades personals.

Tractem les dades únicament quan tenim una base legal que ens ho permet. Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-les. Tractem únicament les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas. Ens esforcem perquè estiguin actualitzades i els conservem el temps necessari, complint les normes sobre conservació d'informació pública. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental. Com a criteri general només poden comunicar dades les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l'autorització dels seus pares o representants legals.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades, vetllant perquè es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre les persones de qui es tracten dades si volen presentar una queixa o reclamació. Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades es pot adreçar un escrit a L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA., o directament un correu a l'adreça dpd@ddgi.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions, i per oferir els serveis que es descriuen a la Web i a la seu electrònica. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les què es destinen les dades figura al Registre de les Activitats de Tractament consultable des d'aquesta adreça: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=195434&idens=8001763028


Procediments administratius i tràmits. Principalment a sol·licitud de persones particulars, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació corresponent. El catàleg de tràmits es pot consultar a la seu electrònica. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria o es poden publicar en compliment del principi de transparència.

Serveis. Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar a la seu electrònica. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l'usuari del servei.

Activitats. En l'organització d'activitats de formació obtenim dades de les persones que s'hi inscriuen, a fi i efecte d'organitzar l'activitat. No es comuniquen a altres persones.

Contacte. Atenem les consultes de persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra web. Les dades s'utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d'informació. Amb autorització prèvia utilitzem dades de contacte per informar dels nostres serveis o activitats, pels canals autoritzats per cada persona. Les dades dels destinataris no es comuniquen a altres persones.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim obres, serveis o béns. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d'obligacions legals comuniquem dades a l'administració tributària.

Videovigilància. En l'accés a instal·lacions s'informa, quan és el cas, de l'existència de càmeres de videovigilància. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s'utilitzen únicament per aquesta finalitat. En casos justificats comuniquem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.
Compliment d'obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s'efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments.

Complir missió en interès públic. Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis es justifica per satisfer l'interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l'interès públic.

Compliment d'una relació contractual o precontractual. Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, amb l'abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual.
En base al consentiment. Quan fem enviaments d'informació de les nostres activitat o serveis tractem dades de contacte amb l'autorització prèvia del receptor.

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat principalment pel fet que siguin necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades i per atendre requeriments d'altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s'han de conservar durant el temps necessari, però no per un període superior. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada es conserven fins que es revoca el consentiment.

Finalment, i si és el cas, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d'incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

 • Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:
 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades s'obtenen del mateix interessat ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d'aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret que permet saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
 • A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format d'ús comú.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius particulars que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en la mesura que el perjudiquin.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA a l'adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l'encapçalament.

És també possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web www.apd.cat.

En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se a la Delegada de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l'adreça dpd@ddgi.cat.

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona (en endavant Conservatori) i a l'Escola de música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, amb CIF P6700015H, domicili al carrer Gaspar Casal núm. 5, de Girona i adreça electrònica conservatori@cmg.cat.

La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Conservatori o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Conservatori, única que té plena validesa legal.

El Conservatori no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d'informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Conservatori. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d'aquests continguts que corresponen o bé al Conservatori o a terceres persones que n'han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s'indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d'aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Conservatori.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d'autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial ? Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

L'escut oficial del Conservatori i els altres dissenys i logotips que l'identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Conservatori, o bé quan es tracti d'identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Conservatori. El Conservatori n'autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Conservatori.

En l'exercici de les seves competències i funcions el Conservatori tracta dades de caràcter personal. A aquest lloc web i a la seu electrònica del Conservatori figuren formularis que permeten al Conservatori obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. Trobareu la informació a l'apartat de la Política de privacitat de la web del Conservatori.

El Conservatori no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se'n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Conservatori. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

A qui s’adreça?

A aquells estudiants de música amb estudis de nivell elemental que desitgen aprofundir en l'estudi de la música des d'un punt de vista integral/global tot incidint especialment en el treball del seu instrument.

De quines matèries consta?

Consta de sis cursos que integren les matèries de llenguatge musical, harmonia, instrument, orquestra (per a les especialitats corresponents), música de cambra, cant coral i assignatures optatives (informàtica musical, instrument complementari, educació corporal, contrapunt, etc.).

Enllaç al Pla d'estudis.

Informació sobre les Proves d' Accés al Grau Professional

Obtindré títol?

En acabar el Grau Professional, els alumnes obtenen el Títol Professional de Música en l'especialitat instrumental corresponent.

Especialitats instrumentals

Arpa

Cant

Clarinet

Clavicèmbal

Contrabaix

Fagot

Fiscorn

Flabiol i tamborí

Flauta de bec

Flauta travessera

Guitarra

Harmònium

Oboè

Orgue

Percussió

Piano

Saxòfon

Tenora

Tible

Trompa

Trompeta

Trombó

Tuba

Viola de gamba

Violí

Viola

Violoncel

Formacions, corals i orquestrals

Adreçat a alumnes de 5è i 6è de nivell elemental, 1r i 2n de Grau Professional 

Horari

Divendres de 18h30’ – 20h

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

L’Orquestra juvenil està formada per tot l’alumnat de corda de 1r i 2n de Grau Professional. En aquesta hora d’orquestra setmanal es treballen diferents programes que es tocaran posteriorment en concert al llarg del curs. S’intenta que les peces que es toquen siguin de diferents estils per poder donar una visió més ample i variada del repertori. Paral·lelament s’intenta apropar i familiaritzar als alumnes a una manera de treballar més madura, així com d’anar adquirint consciència del que passa musicalment i també al fet de fer música de manera conjunta.

Horaris

Dijous de 18h a 19h

Direcció

Alfred Cots i Via
Alfred Cots i Via
Cap de Departament de corda | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

L’Orquestra de Grau Professional està formada per tot l’alumnat de corda de 3r a 6e cursl. En aquesta hora d’orquestra setmanal es treballen diferents programes que es tocaran posteriorment en concert al llarg del curs. S’intenta que les peces que es toquen siguin de diferents estils per poder donar una visió més ample i variada del repertori. Paral·lelament s’intenta apropar i familiaritzar als alumnes a una manera de treballar més madura, així com d’anar adquirint consciència del que passa musicalment i també al fet de fer música de manera conjunta.

Horaris

Dimarts de 18h a 20h

Direcció

Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

Adreçat a alumnes de 1r i 2n de grau professional

Horaris de 18 h a 19 h

Direcció

David Canet i Castelló
David Canet i Castelló
Trompa

Adreçat a alumnes de viola de gamba a partir de 12 anys.

Horari

Dissabtes al matí (a determinar)

Direcció

Pau Marcos i Vicens
Pau Marcos i Vicens
Viola de Gamba

Adreçat a l’alumnat de vent de 3r a 6è de Grau Professional

Professional  Horari

Dimecres de 19h a 21h

Direcció

Lluís Cavalleria i Barrera
Lluís Cavalleria i Barrera
Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical

Adreçat a alumnes trombó, trompeta, saxo, bateria, piano, baix i guitarra elèctrica de 3r a 6è de Grau Professional

Horari

Dijous de 19:30 a 21:00

Direcció

David Salleras i Quintana
David Salleras i Quintana
Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon

Adreçat a alumnes de guitarra de 3r a 6è de Grau Professional

Horari

Divendres de 19h a 21h

Direcció

Roger Tàpias i Farré
Roger Tàpias i Farré
Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

Adreçat a alumnes de 3r a 6è de Grau Professional

Dia d'assaig

Dilluns de 18 a 20

Prova de veu

Dilluns 27 de juny-18h i Dilluns 5 de setembre 18h-

Punt de trobada

hall de 2a planta del CMG (Gaspar Casal 5, 17001-Girona)

Dubtes i aclariments

jgiordano@cmg.cat

Direcció

Jorgelina Giordano
Jorgelina Giordano
Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

Adreçat a alumnes de musica tradicional de 2n a 6è de Grau Professional

El Conservatori de Música de Girona va engegar durant el curs 2007-2008 L’Escola de Cobla per dotar a tothom qui ho vulgui de tots els mecanismes necessaris per:

a) facilitar l’aprenentatge d’un instrument pertanyent a la cobla de manera absolutament professional

b) poder accedir a treballar amb una cobla en treball col·lectiu i

c) la tècnica (teòrica i pràctica) per compondre i instrumentar per a cobla.

Cobla

Horari

Dimarts de 18h. a 20h.

Direcció

Francesc Cassú i Jordi
Francesc Cassú i Jordi
Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical

En llatí alumni és el plural d’alumnus, equivalent a alumne i es refereix als antics alumnes d’una institució acadèmica. Les associacions d’alumni són molt importants dins de les estructures socials i acadèmiques.

Per tant, al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, els antics alumnes han de ser un grup present, actiu i participatiu per enriquir la formació de l’alumnat actual. També la relació amb el professorat, l'alumnat i altres exalumnes suposa una oportunitat per millorar la situació professional i, sobretot, l’accés al coneixement.

Serveis

El Conservatori posa a la disposició de l'exalumnat els seus espais, sempre que hi hagi disponibilitat, tant per assajar, com per estudiar i/o fer concerts.

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d’ús dels espaix, així com per sol·licitar el servei.

Per aquells que ho requereixin poden accedir a la biblioteca del centre en l'horari habitual que és de dilluns a divendres de les 13:30h a les 21h.

Més informació

En alguns esdeveniments en què hi actua l'orquestra, la banda i/o el cor del Conservatori, es compta amb la col·laboració d'exprofessors, exalumnes i altres professionals. Com per exemple, en el concert en commemoració dels 200 anys de la Diputació de Girona, on va participar l'orquestra del Conservatori amb la intervenció de professorat i alumnat del centre juntament amb exalumnes i exprofessors, entre altres professionals.

L'oferta formativa que promou el Conservatori també s'ofereix al professorat d'altres centres i a exalumnes. A l'agenda s'informa de les activitats de formació ves a l'agenda

Som talent vol fer visible els resultats del treball i l'esforç, tant dels alumnes com dels professors, i sobretot l'èxit de l'alumnat un cop finalitza els estudis.

Alumnat

Professorat

A l'agenda d'activitats podràs estar al dia de tots els esdeveniments que es porten a terme al Conservatori

Ves-hi

Contacta'ns per qualsevol consulta o aclariment que necessitis. Els exalumnes sou molt importants per a nosaltres

Llistat alfabètic del professorat

Descarregueu el llistat de membres

Departament de Música Antiga

Salvador Parron i Conus

Salvador Parron i Conus

Cap de departament de Música Antiga | Cant
Maike Burgdorf

Maike Burgdorf

Coordinadora d'activitats | Cordes Polsades | Llenguatge Musical
Josep Ma. Escalona i Canyet

Josep Ma. Escalona i Canyet

Harmònium | Orgue
Laia Frigolé i Arpa

Laia Frigolé i Arpa

Coordinadora Aula de Música Antiga | Cant
Sara Pares i Masdevall

Sara Pares i Masdevall

Música endins | Educació Corporal | Flauta de Bec | Fagot
Abel Puig i Font

Abel Puig i Font

Agrupacions Instrumentals i Corals | Flauta de Bec
Mireia Ruiz Puig

Mireia Ruiz Puig

Clavicèmbal
Alba Roca i Pagerols

Alba Roca i Pagerols

Violí i viola barrocs
Pau Marcos i Vicens

Pau Marcos i Vicens

Viola de Gamba

Departament de Música de Cambra

David Salleras i Quintana

David Salleras i Quintana

Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon

Departament de Vent i Percussió

Sebastià Bel i Domènech

Sebastià Bel i Domènech

Cap Departament de Vent i Percussió | Percussió
David Canet i Castelló

David Canet i Castelló

Trompa
Daniel Gallostra i Montells

Daniel Gallostra i Montells

Trompeta
Berta Gasull i Altisent

Berta Gasull i Altisent

Oboè
Gabi Mateu Carvajal

Gabi Mateu Carvajal

Trombó
Xavier Molina i Calatayud

Xavier Molina i Calatayud

Tuba
Sara Pares i Masdevall

Sara Pares i Masdevall

Música endins | Educació Corporal | Flauta de Bec | Fagot
Elvira Querol i Querol

Elvira Querol i Querol

Clarinet
Pau Roca i Carreras

Pau Roca i Carreras

Oboè
Séverine Rospocher

Séverine Rospocher

Flauta Travessera
David Salleras i Quintana

David Salleras i Quintana

Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon
Laura Serra i Garcia

Laura Serra i Garcia

Agrupacions Instrumentals i Corals | Fagot
Josep Tro i Merino

Josep Tro i Merino

Trombó
Esteve Zulet i Barba

Esteve Zulet i Barba

Coordinador de l'Aula de Noves Tecnologies aplicades a la música | Flauta Travessera

Departament d'instruments de Teclat

Lluïsa Pardàs i Feliu

Lluïsa Pardàs i Feliu

Cap de Departament | Piano
Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Piano | Llenguatge Musical
Montse Cases i Martos

Montse Cases i Martos

Piano
Anna Cassú i Serra

Anna Cassú i Serra

Equip directiu | Directora acadèmica | Piano
Gennady Dzyubenko

Gennady Dzyubenko

Piano
Anna Ferrer i Barba

Anna Ferrer i Barba

Piano
Maria Figa i Vaello

Maria Figa i Vaello

Piano
Mercè Hervada i Sala

Mercè Hervada i Sala

Piano
Laura Pallàs i Mariani

Laura Pallàs i Mariani

Cap Departament de llenguatge musical, harmonia i assignatures teòriques. Grau professional. | Piano | Història de la Música | Llenguatge Musical
Ma. Àngels Pardas i Feliu

Ma. Àngels Pardas i Feliu

Piano
Tània Parra i Esteve

Tània Parra i Esteve

Representants dels professors | Piano
Sara Pujolràs i Naspreda

Sara Pujolràs i Naspreda

Piano
Joan Sadurní i Brugué

Joan Sadurní i Brugué

Piano | Piano modern
Marc Serra i Nicolás

Marc Serra i Nicolás

Piano
Eulàlia Solà i Ortega

Eulàlia Solà i Ortega

Piano

Departament d'Agrupacions instrumentals i corals

Oriol Oller i Torró

Oriol Oller i Torró

Cap de departament d'agrupacions instrumentals i corals | Tible
David Canet i Castelló

David Canet i Castelló

Trompa
Francesc Cassú i Jordi

Francesc Cassú i Jordi

Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Lluís Cavalleria i Barrera

Lluís Cavalleria i Barrera

Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical
Sergi Claret i Alegre

Sergi Claret i Alegre

Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Alfred Cots i Via

Alfred Cots i Via

Cap de Departament de corda | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Jorgelina Giordano

Jorgelina Giordano

Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Luis González Pérez

Luis González Pérez

Coordinador Aula de música moderna | Piano modern | Harmonia moderna i Improvisació col·lectiva
Toni Guerrero i Guitart

Toni Guerrero i Guitart

Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra
Pau Marcos i Vicens

Pau Marcos i Vicens

Viola de Gamba
Isabel Mantecon Vallejo

Isabel Mantecon Vallejo

Agrupacions Instrumentals i Corals
Abel Puig i Font

Abel Puig i Font

Agrupacions Instrumentals i Corals | Flauta de Bec
David Salleras i Quintana

David Salleras i Quintana

Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon
Pilar Sanz Ball-llosera

Pilar Sanz Ball-llosera

Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Laura Serra i Garcia

Laura Serra i Garcia

Agrupacions Instrumentals i Corals | Fagot
Eszter Schütz

Eszter Schütz

Equip Directiu | Coordinadora pedagògica | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Roger Tàpias i Farré

Roger Tàpias i Farré

Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

Departament de Llenguatge musical, harmonia i assignatures teòriques

Laura Codina i Xiberta

Laura Codina i Xiberta

Cap de departament de llenguatge musical. Nivell elemental | Llenguatge Musical
Laura Pallàs i Mariani

Laura Pallàs i Mariani

Cap Departament de llenguatge musical, harmonia i assignatures teòriques. Grau professional. | Piano | Història de la Música | Llenguatge Musical
Sònia Amaya i Tomàs

Sònia Amaya i Tomàs

Representants dels professors | Llenguatge Musical
Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Ma. Àngels Bronsoms i Ribas

Piano | Llenguatge Musical
Maike Burgdorf

Maike Burgdorf

Coordinadora d'activitats | Cordes Polsades | Llenguatge Musical
Francesc Cassú i Jordi

Francesc Cassú i Jordi

Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Lluís Cavalleria i Barrera

Lluís Cavalleria i Barrera

Agrupacions Instrumentals i Corals | Contrapunt | Harmonia | Llenguatge Musical
Glòria Garcés i Ciurana

Glòria Garcés i Ciurana

Llenguatge Musical
Jorgelina Giordano

Jorgelina Giordano

Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Jordi Ortega González

Jordi Ortega González

Llenguatge Musical
Sara Pares i Masdevall

Sara Pares i Masdevall

Música endins | Educació Corporal | Flauta de Bec | Fagot
Imma Ponsatí i Ferrer

Imma Ponsatí i Ferrer

Llenguatge Musical
Pilar Sanz Ball-llosera

Pilar Sanz Ball-llosera

Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Miquel Sunyer i Bover

Miquel Sunyer i Bover

Composició Elemental | Composició i instrumentació | Contrapunt | Harmonia | Preparació al Grau Superior

Departament de Corda

Alfred Cots i Via

Alfred Cots i Via

Cap de Departament de corda | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Sergi Claret i Alegre

Sergi Claret i Alegre

Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Joan Fèlix i Riera

Joan Fèlix i Riera

Viola
Jesús Lira i Diemeke

Jesús Lira i Diemeke

Violí
Ariadna Gabarrell i Gratal

Ariadna Gabarrell i Gratal

Violí
Toni Guerrero i Guitart

Toni Guerrero i Guitart

Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra
Laia Martí i Torné

Laia Martí i Torné

Coordinadora de Nivell Elemental | Viola
Melani Molina Villota

Melani Molina Villota

Arpa
Daniel Regincós Sitjas

Daniel Regincós Sitjas

Violoncel
François Ragot i Alquézar

François Ragot i Alquézar

Violoncel
Alba Roca i Pagerols

Alba Roca i Pagerols

Violí i viola barrocs
Eszter Schütz

Eszter Schütz

Equip Directiu | Coordinadora pedagògica | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Stanislava Stoyanova Ivanova

Stanislava Stoyanova Ivanova

Contrabaix
Roger Tàpias i Farré

Roger Tàpias i Farré

Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

Departament de música tradicional

Francesc Cassú i Jordi

Francesc Cassú i Jordi

Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Jordi Estartús i Pujol

Jordi Estartús i Pujol

Fiscorn
Oriol Oller i Torró

Oriol Oller i Torró

Cap de departament d'agrupacions instrumentals i corals | Tible
Conrad Rafart i Arza

Conrad Rafart i Arza

Tenora
Marcel Sabaté i Reixach

Marcel Sabaté i Reixach

Flabiol i tamborí

Aula de música moderna

Luis González Pérez

Luis González Pérez

Coordinador Aula de música moderna | Piano modern | Harmonia moderna i Improvisació col·lectiva
Manel Fortià i Brugué

Manel Fortià i Brugué

Baix elèctric i contrabaix modern
Ramon Prats i Roura

Ramon Prats i Roura

Percussió moderna i bateria
Joan Sadurní i Brugué

Joan Sadurní i Brugué

Piano | Piano modern

Comissió Pedagògica

Sebastià Bel i Domènech

Sebastià Bel i Domènech

Cap Departament de Vent i Percussió | Percussió
Maike Burgdorf

Maike Burgdorf

Coordinadora d'activitats | Cordes Polsades | Llenguatge Musical
Francesc Cassú i Jordi

Francesc Cassú i Jordi

Cap de departament de música tradicional | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Anna Cassú i Serra

Anna Cassú i Serra

Equip directiu | Directora acadèmica | Piano
Laura Codina i Xiberta

Laura Codina i Xiberta

Cap de departament de llenguatge musical. Nivell elemental | Llenguatge Musical
Alfred Cots i Via

Alfred Cots i Via

Cap de Departament de corda | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Jorgelina Giordano

Jorgelina Giordano

Equip Directiu | Cap d'estudis | Agrupacions Instrumentals i Corals | Llenguatge Musical
Laia Martí i Torné

Laia Martí i Torné

Coordinadora de Nivell Elemental | Viola
Oriol Oller i Torró

Oriol Oller i Torró

Cap de departament d'agrupacions instrumentals i corals | Tible
Laura Pallàs i Mariani

Laura Pallàs i Mariani

Cap Departament de llenguatge musical, harmonia i assignatures teòriques. Grau professional. | Piano | Història de la Música | Llenguatge Musical
Lluïsa Pardàs i Feliu

Lluïsa Pardàs i Feliu

Cap de Departament | Piano
Salvador Parron i Conus

Salvador Parron i Conus

Cap de departament de Música Antiga | Cant
David Salleras i Quintana

David Salleras i Quintana

Cap Departament de Música de Cambra | Agrupacions Instrumentals i Corals | Saxòfon
Eszter Schütz

Eszter Schütz

Equip Directiu | Coordinadora pedagògica | Agrupacions Instrumentals i Corals | Violí
Roger Tàpias i Farré

Roger Tàpias i Farré

Equip directiu | Secretari acadèmic | Agrupacions Instrumentals i Corals | Guitarra

Preinscripcions i matrícules

Cada tipus d’ensenyament té el seu període d'inscripció i/o matrícula.

Escola de Música

La preinscripció al Nivell Elemental del Curs 2023-2024 serà del 20 al 27 de març de 2023

Preinscripcions al Nivell Elemental aquí:

Consulta aquí tota la informació referent a la matriculació

Orientacions proves de nivell de 1r a 6è

NOVETAT!! Obertura d'un nou curs per a nens i nenes de 8, 9, i 10 anys sense coneixements previs de música. En aquests casos cal inscriure's com a alumnes de 3r curs i posar a les observacions que no han estudiat música prèviament i posar els instruments ofertats per ordre de preferència. Els instruments que es podran escollir són: 1 guitarra, 1 trombó, 1 trompa, 1 violí, 1 flauta de bec, 1 saxo, 1 trompeta.

Edicte oferta places nivell elemental curs 2023/2024

Consultar el període específic de cada curs.

Les preinscripcions i matrícules es poden fer per Internet al web: www.cmg.cat , en el moment en què s’obre el període.

Grau professional

Properament es publicarà el calendari de matriculacions al curs 2023-2024 per al nou alumnat.

Consulteu també la informació sobre les proves d'accés.

Aula oberta

La preinscripció i matrícula a l’Aula Oberta es farà durant el mes de juny.

Els inscrits fora de termini s’inclouran en llista d’espera.

Si la demanda supera l’oferta de places es farà sorteig” i, per altra banda, “si es considera convenient es faran proves de selecció”.

En el cas de les classes individuals, com els cursos de formació instrumental i de cant, la matrícula no garanteix la plaça durant el curs següent ni tampoc la continuïtat amb el mateix professor/a.

Clica aquí per fer la preinscripció

Proves accés al Grau Professional

Per accedir als estudis reglats de Grau Professional cal la superació d'una prova d'accés al curs que més s'adeqüi al nivell de l'alumne/a.

Oferta places grau prof.

Comissions avaluadores

Resultats proves d'accés

Adjudicació places

Prova d'accés a 1r. curs de grau professional

Model Prova de llenguatge musical, audició i cant coral 2023/24 - model professorat

Model Prova de llenguatge musical, audició i cant coral 2023/24 - model alumnat

Orientacions per la la prova d'accés a 1r curs

Orientacions per a la prova específica d'accés a 1r. curs 2023-2024

Orientacions a la lectura de prova d'instruments 1r curs 2023/2024

Orientacions per a les cançons 1r curs 2023-2024

Indicadors per avaluar el nivell d'assoliment d'interpretació instrumental 2023-2024

Models de lectures a vista 1r curs

Arpa

Piano

Tenora

Tible

Trombó

Trompa

Trompeta

Viola

Violí

Percussió xilofon

Percussió caixa

Oboè

Cant

Clarinet

Clave

Fagot

Flabiol i tamborí

Flauta de bec

Flauta travessera

Guitarra

Violoncel

Exemples de Proves d'accés a 1r. curs dels últims anys

Prova d'accés model A any 2008

Prova d'accés model B any 2008

Prova d'accés model A any 2009

Prova d'accés model B any 2009

Prova d'accés model B any 2010

Prova d'accés any 2012

Prova d'accés model B any 2013

Prova d'accés curs 2015-16

Prova d'accés 1r curs 2019/2020

Prova d'accés 1r curs 2020/21

Prova accés 1r 2021/22

Instruccions per al professorat

Instruccions prova A any 2008

Instruccions prova B any 2008

Instruccions prova A 2009

Instruccions prova B 2009

Instruccions prova A 2010

Instruccions prova B 2010

Instruccions prova 2012

Instruccions prova B 2013

Audio prova B audicions juny 2013

Instruccions Prova Curs 2015-16

Instruccions Prova A 2018

Criteri d'avaluació de l'apartat Cançó 2018

Instruccions prova curs 2019/2020

Instruccions prova curs 2021/2022

Documentació

Formularis

Alta de creditor (español)

Descargar el documento Alta de Creditor aquí.

Instància Genèrica

Descarregar el document

Sol·licitud d'adaptació curricular de batxillerat

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarregar el document

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud d'adaptació curricular d'ESO

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarregar el document

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud canvi de grup

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarrega la sol·licitud

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud canvi de professor/a

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarrega la sol·licitud

Ves a la seu electrònica

Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de Batxillerat amb estudis de música

Caldrà presentar la sol·licitud per mitjà d'una instància genèrica a través de la seu electrònica del centre

Descarrega la sol·licitud

Ves a la seu electrònica

Sol·licitud Títol Grau Professional

Descarrega sol·licitud Títol Grau Professional

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud Títol Pla 66

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica: ves-hi o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Descarrega la sol·licitud

Ves a la seu electrònica

Baixes

La baixa es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/cmg o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Descarrega Comunicat de baixa

Alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz:

A) Presentació electrònica*

1. Descarregar el model de fitxa de creditor
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l'entitat bancària.
3.3 Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
4. Signar la fitxa de creditor electrònicament.
5. Presentar la fitxa de creditor per mitjans electrònics.

B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

1. Descarregar el model de fitxa de creditor
2. Emplenar la fitxa amb les dades que es demanen.
3. Validar les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.
4. Signar la fitxa de creditor.
5. Presentar la fitxa de creditor al Registre General de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz(C/Gaspar Casal, 5). La persona que hi comparegui s'haurà d'identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica

Convocatòries d'oferta pública

Ves al Tauler electrònic

Cada tipus d’ensenyament té el seu període d’inscripció i/o matrícula. Consulteu la secció de tràmits i documentació per conèixer cada període.

Sí, a banda dels estudis musicals de nivell elemental i de Grau Professional, el Conservatori de Girona també ofereix la possibilitat d’estudiar música de forma lliure, sense seguir el projecte curricular de centre, en el marc de l’Aula Oberta.

A més d’aprendre a tocar els diferents instruments que s’ofereixen mitjançant classes individuals, també es poden matricular a assignatures col·lectives.

Sí, a través de l’Aula Oberta S’ofereix la possibilitat d’incorporar-se a qualsevol de les diferents agrupacions instrumentals o/i corals del conservatori. Caldrà realitzar una prova de nivell per poder determinar on s’incorporarà cada intèrpret dins de l’agrupació. Les opcions són: Orquestra de corda de nivell elemental, banda infantil, banda juvenil, conjunt de música antiga de nivell elemental, conjunt de violes de gamba, banda simfònica de grau professional, grup de vent simfònic, orquestra simfònica de grau professional, big band, orquestra de guitarres, conjunt d’arpa, conjunt de saxos, combos, escola coral, cor jove, cant coral familiar.

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica accedint a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/cmg o bé presencialment al registre del Conservatori de dilluns a divendres de 8h a 14h30'.

Per tal de figurar inscrit a la borsa de treball, les sol·licituds d’inscripció, disponibles al Portal de Transparència s’adreçaran al President del Conservatori i es presentaran al Registre General del Conservatori, telemàticament a través d’instància genèrica (https://www.seu-e.cat/ca/web/cmg)   o presencialment en horari de 9 a 14 hores, durant tota l’anualitat, acompanyades de la documentació següent:

fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació acadèmica requerida, currículum vitae i especialitat i/o instruments al/s quals s’opta.Així mateix, els sol·licitants podran presentar les seves sol·licituds a través de qualsevol de les modalitats que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Preguntes referents a les proves d’accés:

Cal que t’inscriguis i superis la prova d’accés

La prova consta de dues parts eliminatòries. La primera és de llenguatge musical i la segona d’instrument. Pots consultar els models de proves que et serviran de guia.

Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les que et presentis. En cas que et presentis a diferents nivells sempre es comptabilitzarà la del curs superior al que optis.

La prova la convoca cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de maig/juny.

Posteriorment es publica la llista d’admesos. En cas que hi hagi places vacants hi ha una segona convocatòria al setembre.

Sí. Només et pots presentar dues vegades.

La superació de la prova no suposa l’admissió automàtica al centre, i està supeditada al nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.

Sí, el dia que es publiquen a la web.

Sí, en aquellles especialitats i cursos on els models de proves així ho indiquin.

La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es du a terme. En cas que el candidat superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir-hi.

No cal que la facis, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d’expedient) en les dates marcades pel Departament d’Ensenyament.

Segons la resolució de preinscripció del Departament d’Ensenyament, el Conservatori farà una reserva de places del 10% per l’alumnat provinent de trasllat per els cursos de 2n a 6è. Salvat d’aquesta reserva, el criteri d’ordre d’assignació de places segons el decret 25/2008 de 29 de gener de 2008 és el següent: en primer lloc: alumnes que han superat la prova d’accés al centre; si queden vacants: alumnes que han sol·licitat trasllat. En aquest cas l’adjudicació de les places vacants es farà per ordre decreixent de la nota mitjana de tot l’expedient acadèmic.
Hi ha una altra opció i és que facis la prova d’accés al centre.

Tens algun altre dubte?

Contacta’ns i t’ho resoldrem.

AMPA

Membres de l’AFA

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del Conservatori Isaac Albéniz de Girona està formada pel conjunt de famílies que:


a) Tenen algun/A membre que cursa estudis en el Conservatori
b) Han formalitzat la inscripció segons document que veureu en el banner d'aquesta mateixa pàgina i l'han presentat a la Secretaria Conservatori
c) Estan al dia del pagament de la quota anual de l'AFA que és de 15 euros i l'entitat gira per banc durant el primer trimestre de cada any i per curs acadèmic.

Membres de l’AFA

L'AFA es reuneix en assemblea ordinària com a mínim una vegada a l'any per aprovar, entre d'altres, el pressupost de cada curs, la liquidació pressupostària del curs anterior, i la memòria d'activitats. aquesta assemblea acostuma a celebrar-se a principis de cada curs acadèmic i la data i convocatòria s'informa en aquesta web.

Missió i objectius

La missió de l'AFA es donar assistència i suport a les famílies associades, així com a l'alumnat i al personal del centre, per tal de dignificar i promoure l'ensenyament de la música en tots els seus àmbits.

ELS OBJECTIUS DE L'AFA SÓN: Conèixer els interessos de les famílies d'alumnat del conservatori i mantenir-les informades; representar les famílies i fer la interlocució amb les institucions responsables, el personal acadèmic i de serveis del centre; promoure la participació de les famílies en les activitats organitzades pel Conservatori; fomentar l'aprenentatge i l'interès per la cultura musical; col·laborar en la sensibilització envers la formació musical i la difusió de l'activitat musical.

Funcions

Entre d'altres activitats, l'AFA gestiona, d'acord amb la direcció acadèmica del conservatori: la compra d'instruments específics per a ús de l'alumnat; la disposició del material didàctic de l'alumnat; la provisió dels elements logístics per assegurar el desenvolupament d'activitats acadèmiques fora del centre.

Representació

L'AFA està representada per la junta. Actualment formen part de la junta de l'AFA les persones següents:

 • LLANI TENA / Presidenta
 • MARIA LLUïSA GARCIA-ROMEU / Tresorera
 • MARTA PINTÓ MORENO / Vocal
 • GABRIELA DONATO / Secretària

La junta es reuneix trimestralment, en sessions ordinàries.

L'AFA no disposa d'estructura de personal, i les persones que són membres de la junta són mares que realitzen la tasca altruïstament.

Comunicació

Podeu comunicar-vos amb la junta de l'AFA a través de missatge de correu electrònic a l'adreça següent:

afa@cmg.cat

també, al Conservatori, disposeu d'una bústia de comunicacions per deixar el vostre missatge adreçat a l'AFA. La bústia es troba al costat de consergeria del Conservatori.

Així mateix la secretaria del conservatori pot fer arribar els vostres missatges a les persones que formen part de la junta, si ho desitgeu fer d'aquesta forma.

Formar part del a junta de l'AFA

En el cas que vulgueu formar part de la junta de l'AFA o col·laborar en les activitats i gestió de l'AFA del Conservatori, no dubteu en fer- ho saber per correu electrònic o a través de la bústia de l'AFA.

Tota col·laboració és benvinguda

Inventari d’instruments que l’AFA cedeix al conservatori

L'AFA, en coordinació amb la direcció acadèmica del Conservatori, adquireix amb càrrec al propi pressupost instruments perquè puguin ser posats a disposició, des del Conservatori, a l'alumnat. Es tracta de fomentar l'aprenentatge d'instruments en la formació dels quals no hi ha suficient demanda o bé també de facilitar l'accés a instruments per a les classes al conservatori, entre d'altres.

En l'actualitat, la llista d'instruments posats a disposició són:

Instrument

 • 2 Violins (+arc i estoig)
 • 2 Violes (+arc i estoig)
 • 2 Contrabaixos
 • 1 Corneta Bb (+estoig i embocadura)
 • 1 Trompa (+ funda)
 • 1 Trombó (+ bossa)
 • 3 Trombons
 • 1 Fagonello (+ estoig)
 • 10 Flautes de bec
 • 10 Flautes travesseres

Material divers pel Tastasons

 • 10 Flautes d'èmbol

Descarregueu-vos la informació de tots els concerts

Tornem a gaudir d’una nova temporada de concerts i dels Concerts Familiars del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

La clau de volta de la Temporada de Concerts 2023 és, a més d’oferir una programació musical de qualitat, esdevenir una plataforma per mostrar la feina que es fa al Conservatori. És també un punt de trobada de professors i alumnes, i un factor de motivació per als joves estudiants, que tenen l’oportunitat de veure el personal docent en la faceta de concertista, potser la més atractiva de la professió.

Professors i alumnes ens oferiran set concerts que van des de la música clàssica i barroca fins a l’obra de compositors dels segles xix i xx. Enguany, també ens delectaran amb un repertori minimalista, impressionista, clàssic i contemporani per a marimba. Una marimba de cinc octaves, que ha adquirit recentment el Conservatori, per apropar l’alumnat i també el púbic en general als instruments de percussió de teclat i descobrir-ne l’interès pedagògic. A més, hi haurà sis actuacions pensades especialment per al públic familiar. La Temporada de Concerts 2023 ha programat aquests concerts per tal d’acostar la música a tothom i motivar el nostre talent emergent.

A la Diputació de Girona tenim ben present el paper de la música en el desenvolupament de les persones i en la millora de la societat. Considerem que aproximant la pràctica musical als infants i als joves, contribuïm al progrés humà, ètic i social del nostre país.

És per aquesta raó que les institucions hem de donar suport a la música, sempre lligada a l’esperit de treball, de formació i de divulgació que professa el Conservatori amb la seva tasca. I per aquest motiu el Conservatori de Música de Girona continua treballant per fer arribar l’experiència i l’educació musical a la ciutadania, des de les primeres etapes, amb excel·lència i proximitat.

La Diputació de Girona us convida a formar-ne part i a gaudir d’un programa d’alt nivell que des del Conservatori s’ofereix al conjunt de les comarques gironines per satisfer les expectatives de públics diversos.

Miquel Noguer i Planas

President de la Diputació de Girona